fbpx

Zmiany w prawie pracy. Będą szkolenia dla regionów

ZWRP negatywnie o projekcie nowelizacji ustaw – Prawo o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami
19 października 2022
Samorządowcy sprzeciwiają się wyeliminowaniu ich z wdrażania Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa w nowej perspektywie finansowej
21 października 2022
Pokaż wszystkie

Zmiany w prawie pracy. Będą szkolenia dla regionów

20 października br. odbyło się zorganizowane przez biuro Związku Województw RP spotkanie informacyjne dla sekretarzy województw dotyczące planowanych szkoleń w zakresie zmian w Kodeksie pracy.

Jakub Mielczarek, dyrektor Biura ZWRP przedstawił koncepcję szkoleń, w których na wzór poprzednich spotkań organizowanych przez Biuro Związku z koordynatorami ds. dostępności i koordynatorami ds. ochrony sygnalistów uczestniczyliby pracownicy urzędów marszałkowskich zajmujący się merytorycznie zagadnieniami związanymi z prawem pracy.

Dyrektor zwrócił się do sekretarzy województw z prośbą o zgłoszenie do Biura Związku przedstawicieli regionów, którzy wezmą udziału w szkoleniach.

Spotkania będą odbywały się online. Będą również możliwe dodatkowe indywidualne konsultacje prawne z odpowiedzialną za przeprowadzanie szkoleń Kancelarią Prawną A. Macura.

Pakiet szkoleniowy z prawa pracy będzie obejmował  zagadnienia:

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa work-life-balance:

 • Umowy na okres próbny
 • Dodatkowe uprawnienia dla pracownika i obowiązki dla pracodawcy dla umów na czas określony,
 • Szkolenia, a czas pracy,
 • Modyfikacja informacji o warunkach zatrudnienia,
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich, wychowawczym, ojcowskim,
 • Urlop opiekuńczy,
 • Dni wolne z tytułu siły wyższej,
 • Elastyczna praca dla rodziców dzieci do lat 8,
 • Zakaz niekorzystnego traktowania pracownika, które będzie chciał skorzystać z przysługujących mu uprawnień,

Badanie trzeźwości pracowników oraz karanie za używanie narkotyków. 

Sygnaliści

 • Bieżący stan prawny
 • Przygotowanie do wdrożenia
 • Regulacje ochrony sygnalistów w kontekście prawa pracy

Praca zdalna w Kodeksie pracy:

 • Dostosowanie regulaminów do nowych przepisów
 • Formy świadczenia pracy zdalnej
 • Polecenie czy porozumienie,
 • Praca zdalna na żądanie,
 • Przywileje dla rodziców dzieci do lat 4,
 • Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej,
 • BHP oraz wypadki w pracy zdalnej,
 • Koszty pracodawcy związane z wdrożeniem pracy zdalnej
 • Dokumentacja pracownicza przy pracy zdalnej i hybrydowej

W trakcie dyskusji na temat oczekiwań sekretarzy względem szkoleń ustalono, że są oni zainteresowani wypracowaniem wspólnych zapisów dotyczących wzorów różnego rodzaju wniosków i regulaminów prac. Pozwoliłoby to na wymianę informacji oraz dobrych praktyk .