fbpx

Samorządowcy sprzeciwiają się wyeliminowaniu ich z wdrażania Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa w nowej perspektywie finansowej

Zmiany w prawie pracy. Będą szkolenia dla regionów
21 października 2022
Za nami VI Krajowy Kongres Sekretarzy
25 października 2022
Pokaż wszystkie

Samorządowcy sprzeciwiają się wyeliminowaniu ich z wdrażania Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa w nowej perspektywie finansowej

Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie ocenił obecną wersję projektu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027 przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opinia strony samorządowej zostanie wydana po otrzymaniu zaktualizowanej wersji projektu.

Na spotkaniu, które odbyło się 20 października br. w siedzibie resortu w Warszawie obecni byli przedstawiciele Związku Województw RP: Krzysztof Grabowski, przewodniczący Komisji ds. Żywności ZWRP, członek Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich ZWRP, wicemarszałek województwa wielkopolskiego; Radosław Rybicki, członek Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich ZWRP, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz mec. Rafał Cieślik z Biura ZWRP.

Polskie regiony sprzeciwiają się usunięciu samorządów województw jako instytucji wdrażających Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. Od  2007 r. instytucją pośredniczącą we wdrażaniu programu były samorządy województw. Tymczasem w ocenianym przez Zespół projekcie ustawy samorządy województw zostały całkowicie usunięte z funkcji instytucji pośredniczącej. Ponadto samorządy mają także do zakończenia wiele zadań wynikających z poprzedniego okresu programowania 2014-2020 i z tych względów dodatkowo również wnioskują o to, aby być beneficjentami Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027.

Marszałek Grabowski przywołał stanowisko jednogłośnie przyjęte 21 września br. przez Konwent Marszałków Województw RP (organ opiniodawczo-doradczy Związku). Konwent niezmiennie uznaje, że względy merytoryczne, techniczne oraz organizacyjne przemawiają za wdrażaniem Priorytetu 3. FER 2021-2027 przez samorządy województw, a problem z finansowaniem ich struktur po zakończeniu okresu kwalifikowalności Pomocy Technicznej 2014-2020 jest bezpośrednią konsekwencją arbitralnej decyzji instytucji zarządzającej o wyłączeniu województw z systemu instytucjonalnego w okresie programowania 2021-2027.

Samorządy nie znajdują uzasadnienia dla propozycji resortu będącego instytucją zarządzającą programem, aby jedyną instytucją pośredniczącą w programie była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Zwracał już na to uwagę Zarząd ZWRP w stanowisku z 20 października 2021 r. w sprawie Priorytetu 3. Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027, podkreślając, że samorządy województw są jedynymi podmiotami mającymi wiedzę i zasoby kadrowe niezbędne do efektywnego wdrażania Priorytetu 3. Żaden inny podmiot nie ma doświadczenia w pracy z wieloma zindywidualizowanymi procedurami rybackich lokalnych grup działania ani w obsłudze całego procesu wdrażania lokalnych strategii rozwoju, którego jedynie część stanowi weryfikacja wniosków o dofinansowania/wniosków o płatność.

Stanowisko Zarządu ZWRP_w sprawie Priorytetu 3_

 

Chcąc dogłębnie omówić propozycje zawarte w projekcie ustawy, marszałek Grabowski zaprosił Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do udziału w obradach Konwentu Marszałków Województw RP. Natomiast mec. Cieślik zawnioskował o zorganizowanie dodatkowego, dedykowanego posiedzenia Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które miałoby zostać poświęcone tematowi określonej w projekcie ustawy roli samorządów województw we wdrażaniu funduszy europejskich dla Rybactwa w latach 2021-2027.