fbpx
zielone liście
Europejski Zielony Ład. Debata Serwisu Samorządowego PAP
18 stycznia 2021
grafika
PARP. Są pieniądze na innowacje dla JST
18 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Ankieta na temat wody

szklanka wody

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło projekt pn. „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Podstawą do opracowania programu są zobowiązania dotyczące pełnego wdrożenia unijnej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (98/83/WE) oraz wejścia w życie nowej Dyrektywy 2020/2184 (przedtem jako – 2017/0332 (COD)).

Zebranie informacji, niezbędnych do opracowania Programu Inwestycyjnego opiera się na analizie danych pozyskanych z urzędów i instytucji państwowych oraz z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Kluczowym źródłem danych są również informacje, które posiadają właściciele lub administratorzy dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstwa spożywcze, specjaliści i eksperci – osoby posiadające wiedzę zawodową związaną z zaopatrzeniem w wodę do picia, a także konsumenci.

W związku z tym, Ministerstwo Infrastruktury zwraca się do wszystkich podmiotów wymienionych wyżej z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest zebranie informacji dotyczących problemów zaopatrzenia w wodę ludności na obszarze kraju oraz określenie niezbędnych inwestycji, które umożliwią gminom i podmiotom odpowiedzialnym za gospodarkę wodociągową pełną realizację ich obowiązków. Poniżej znajdą Państwo strony dedykowane projektowi oraz ankietom:

 

https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta

https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-instytucje-panstwowe

 

Ankiety można wypełnić w terminie do 22 stycznia br.