fbpx

Bogate plany inwestycyjne przedsiębiorców z powiatu kołobrzeskiego

Hackathon Koszalin. Kreatywnie o przyszłości
21 listopada 2022
Pomorze Zachodnie w sprawie uzależnień
28 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Bogate plany inwestycyjne przedsiębiorców z powiatu kołobrzeskiego

Przedsiębiorcy z Budzistowa i Gościna zamierzają rozwinąć swoje działalności gospodarcze. Inwestycje stawiające na nowoczesne technologie wsparte zostaną środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Unijna pomoc trafi do spółek Beneton i Rafa Plandeki. W piątek, 25 listopada 2022 roku członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska złożyła podpis na umowie z pierwszą z wymienionych firm. Drugie porozumienie parafowane zostanie w środę, 30 listopada br.

Inwestycje zakładają zakup specjalistycznych urządzeń. Termin realizacji działań zaplanowano na lata 2022-2023.

– Nowoczesny sprzęt podwyższy standardy produkcji w obu spółkach oraz zapewni im większą konkurencyjność na rynkach zbytu. Po raz kolejny ambitnym planom przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego przychodzą z pomocą fundusze europejskie – mówiła członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Beneton z Budzistowa zdecydował o zautomatyzowaniu produkcji wyrobów z cenionej w Polsce kołobrzeskiej borowiny. Działająca od 2009 roku firma planuje zakup instalacji dwóch zestawów urządzeń
do rozdrabniania i konfekcjonowania borowiny oraz wyposażenie laboratorium w aparaturę kontrolującą parametry surowców i produktów. Dzięki temu produkowane będą lecznicze wyroby borowinowe. Wdrożenie innowacji to efekt współpracy rozwojowo-badawczej spółki z Politechniką Koszalińską. Koszt inwestycji to blisko 1,8 mln zł. Urząd Marszałkowski będzie partycypował w kosztach przedsięwzięcia i przekaże beneficjentowi unijne wsparcie w wysokości prawie 800 tys. zł.

Rafa Plandeki Dawid Kuks z Gościna zamierza zakupić zgrzewarkę HF oraz automat do mycia plandek. Doposażenie firmy w nowy sprzęt zwiększy wydajność, a także skróci produkcję. Spółka działa od 2000 roku, specjalizuje się w tworzeniu plandek na hale namiotowe, samochody dostawcze czy wywrotki. Na wdrożenie zmian przedsiębiorstwo przeznaczy około 800 tys. zł. Urząd Marszałkowski pokryje z puli unijnej część poniesionych przez spółkę kosztów. Będzie to ponad 350 tys. zł.

Projekty wpisują się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie”, działanie 1.8 „Inwestycje przedsiębiorców ramach ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.

fot. spółka Beneton Budzistowo