fbpx

Budżet UE na lata 2021-2027. Negocjacje z marszałkiem Podkarpacia

KPO. Trzecie wysłuchanie publiczne: Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia
25 marca 2021
oddział szpitalny
Podkarpackie inwestycje w zdrowie
9 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Budżet UE na lata 2021-2027. Negocjacje z marszałkiem Podkarpacia

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa. Projekt dokumentu zakłada, że około 40% środków z polityki spójności trafi na programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. 75% tych pieniędzy zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktu programowego. Rozmowy z przedstawicielami województw w tej sprawie trwają. Wiceminister Waldemar Buda spotkał się zdalnie z Władysławem Ortylem, marszałkiem województwa podkarpackiego.

Kontrakt programowy to nowy instrument polityki rozwoju kraju, rodzaj umowy pomiędzy rządem a marszałkiem województwa, w której wskazane zostaną konkretne, ważne dla województwa i całej Polski inwestycje. Jednym ze źródeł ich finansowania będą właśnie dodatkowe środki na program regionalny.

Do rozdysponowania na wszystkie regiony jest jeszcze 7,1 mld euro. Każde województwo ma szansę na dodatkowe fundusze z rezerwy programowej. Warunkiem otrzymania dodatkowych pieniędzy jest opracowanie i zgłoszenie przez marszałków dobrych projektów rozwojowych.

– Spotkania z marszałkami służą poznaniu wizji rozwoju województw. Zależy nam na wsparciu kluczowych i perspektywicznych inwestycji – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Z puli środków z polityki spójności, przyznanych wszystkim 16 województwom, Podkarpacie otrzyma co najmniej 1,661 miliarda euro na program regionalny. To trzecia największa regionalna koperta w kraju.

– Jest to kwota w ramach gwarantowanej puli. Po negocjacjach rezerwy programowej, do regionu mogą trafić dodatkowe fundusze – dodał wiceminister.

Podkarpacie będzie też mogło korzystać ze środków z programu dla Polski Wschodniej, a także z Funduszu Odbudowy i programów krajowych.

Źródło i foto: gov.pl