fbpx

KPO. Trzecie wysłuchanie publiczne: Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia

sztuczna inteligencja
Konferencja o najnowszych technologiach. Mazovia SDI & ICT Summit 2021
24 marca 2021
Olgierd Geblewicz
Wysłuchanie samorządowców w sprawie KPO w Sejmie
25 marca 2021
Pokaż wszystkie

KPO. Trzecie wysłuchanie publiczne: Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia

W środę, 24 marca odbyło się trzecie wysłuchanie publiczne dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Tym razem był to komponent: Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia.

O dwóch pierwszych wysłuchaniach pisaliśmy tutaj:

Wysłuchanie w sprawie KPO z udziałem ZWRP | Polskie Regiony

Transformacja cyfrowa. Drugie wysłuchanie KPO | Polskie Regiony

Środowe spotkanie poprowadzili: Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji w Urzędzie Miasta Lublin, Unia Metropolii Polskich oraz Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, przewodniczący Komisji Dialogu i Partnerstwa Związku Miast Polskich.

 

Zdrowie w KPO

Inwestycje w zakresie zdrowia w ramach KPO będą przede wszystkim dotyczyć modernizacji infrastruktury placówek leczniczych, rozwoju kadr, cyfryzacji ochrony zdrowia oraz rozwoju badań w dziedzinie nauk medycznych oraz sektora farmaceutycznego. Jak zapowiada rząd, w efekcie zaplanowanych w KPO działań zmniejszyć się mają terytorialne nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, a jakość świadczonych usług na wszystkich poziomach zostanie podniesiona.

W Polsce brakuje kadry medycznej, dlatego strona rządowa planuje wprowadzenie zmian ustawowych i sfinansowanie zaplecza dydaktycznego uczelni, które umożliwi przyjmowanie większej liczby studentów na kierunki medyczne. Będą również bony na sfinansowanie płatnych studiów. Poprawić się ma infrastruktura podmiotów leczniczych i wdrażania, tak ważnych w okresie pandemii, cyfrowych rozwiązań jak rozwój Platformy e-Zdrowie.

Wyzwaniem w ochronie zdrowia jest gotowość do szybkiego podejmowania badań oraz prowadzenia analiz z zakresu epidemiologii i diagnostyki nowych czynników zakaźnych. Rząd zapowiada stworzenie Centrum Badawczo-Analitycznego, czyli laboratorium o najwyższym stopniu bezpieczeństwa, w którym możliwe byłoby prowadzenie badań z najbardziej niebezpiecznymi wirusami.

– Będziemy wprowadzać lepsze warunki dla rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych. Pandemia pokazała, jak bardzo Europa jest uzależniona od zewnętrznych rynków farmaceutyków, w szczególności od rynku chińskiego. Stworzymy w Polsce odpowiednie warunki dla przemysłu farmaceutycznego, aby zachęcić firmy do inwestowania w produkcję substancji czynnych, intermediatów i gotowych leków. – wynika z informacji strony rządowej.

Głos ZWRP

W wysłuchaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele ogólnopolskich korporacji samorządowych reprezentujących samorządy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:

  • Piotr Pilch, Związek Województw RP
  • Bernardeta Skóbel, Związek Powiatów Polskich
  • Adam Wieczorek, Unia Metropolii Polskich
  • Marek Wójcik, Związek Miast Polskich

Reprezentujący Związek Województw RP wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch zaprezentował podkarpacki projekt rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Rzeszowie, który został zgłoszony do KPO. Jak podkreślał, Projekt zakłada rozbudowę o cały budynek Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jak mówił marszałek, województwo podkarpackie jest jedynym regionem w Polsce, w którym nie ma wyodrębnionego szpitala dziecięcego. Dzieci korzystają z pomocy medycznej świadczonej w innych regionach, co naraża je m.in. na stres.

Projekt jest oparty o mapę potrzeb zdrowotnych w zakresie deficytowych poradni specjalistycznych oraz klinik. – Chcemy, żeby ten nowy budynek spełniał wymagania stawiane najnowocześniejszym obiektom szpitalnym. – mówił Piotr Pilch. Ma być m.in. budynkiem pasywnym, bezpiecznym i z elektronicznym dostępem cyfrowym do personelu i pacjentów. Cały projekt wart jest 360 mln zł

Samorząd regionu podjął już działania związane z rozpoczęciem inwestycji, przeznaczając na przygotowanie dokumentacji projektowej prawie 6,5 mln zł. Realizacja miałaby się zakończyć do 2026 r.

Powstanie Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka miałoby także znaczenie dla pracy dydaktycznej działającego od 6 lat kierunku lekarskiego przy Uniwersytecie Rzeszowskim, który nie ma swojego szpitala uniwersyteckiego.

 

Finansowanie to podstawa

W wysłuchaniu uczestniczył także marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. – Problemy z systemem ochrony zdrowia w Polsce mają miejsce od samego początku transformacji. – powiedział marszałek.

Przypomniał też, że uczestniczył w całym procesie powstawania systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, „po którym nie został już nawet ślad”. W ocenie Adama Struzika głównym problemem są niewystarczające nakłady na ochronę zdrowia.

– Początkowo składka wynosiła 7,5 proc., choć wszyscy eksperci w latach 90.tych mówili, że powinno być to 11 – 12 proc. Obecnie mamy tę składkę na poziomie 9 proc. i mamy do czynienia ze strukturalnym deficytem finansowym. (…) Uważam, że bez skokowego wzrostu składki o co najmniej 2 proc. ciężko jest mówić o sprawnym funkcjonowaniu zwłaszcza lecznictwa szpitalnego.

Zdaniem marszałka rozwiązaniem byłoby dokonanie przesunięć ze składki rentowej, ponieważ spadła liczba rencistów z ok. 2 mln do ok. 750 tys. osób.

– Jako marszałek województwa mazowieckiego zwracam uwagę, że obecny algorytm podziału środków między poszczególne regiony jest nieracjonalny i niesprawiedliwy. – zauważał Adam Struzik. Dlaczego? Przykładem może być Mazowsze. – My mamy 23 proc. bazy wysokospecjalistycznej całego kraju. Są to szpitale kliniczne, są to szpitale uniwersyteckie, instytutów. I ten algorytm tego nie uwzględnia. Uważamy, że algorytm w zakresie kosztów leczenia powinien uwzględniać to, że dane regiony mają większą bazę leczniczą.

W ocenie marszałka wadliwy jest też system kształcenia kadr medycznych, ponieważ procesy specjalizacji są bardzo utrudnione. Powoduje to brak personelu. Potrzebna jest również obiektywna wycena świadczeń zdrowotnych.

 

Analiza uwag

– Każdą wypowiedź, którą dziś usłyszeliśmy, przeanalizujemy. Do wysłuchań zaprosiliśmy przedstawicieli pozostałych ministerstw, aby wspólnie, w sposób kompleksowy, dopracować Krajowy Plan Odbudowy w każdym filarze. Chcemy, żeby końcowy dokument w sposób, jak najbardziej pełny odpowiadał na potrzeby rozwojowe całego kraju. – podsumował wysłuchanie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Kolejne wysłuchania:

29 marca br. – Zielona energia

30 marca br. – Zielona, inteligenta mobilność