fbpx

Konferencja o najnowszych technologiach. Mazovia SDI & ICT Summit 2021

sztuczna inteligencja
Mazovia SDI & ICT Summit 2021. Międzynarodowa konferencja online
16 marca 2021
KPO. Trzecie wysłuchanie publiczne: Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia
25 marca 2021
Pokaż wszystkie

Konferencja o najnowszych technologiach. Mazovia SDI & ICT Summit 2021

sztuczna inteligencja

W dobie pandemii wiele aktywności przeniosło się do wirtualnego świata. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych przyspieszył. A to stanowi wyzwanie związane z zarządzaniem nimi i ich wykorzystywaniem. O tym m.in. dyskutowali uczestnicy międzynarodowej konferencji „Mazovia SDI & ICT Summit 2021”.

Wspólne tematy

W konferencji uczestniczy około 20 prelegentów z Polski i ze świata – praktyków, przedstawicieli instytucji akademickich, samorządów, Europejskiego Komitetu Regionów. Są wśród nich m. in. Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Anne Karjalainen przewodnicząca Komisji SEDEC , Michal Michaeli dyrektor ds. Międzynarodowego Rozwoju Gospodarczego, Alin-Adrian Nica – członek Komisji SEDEC, Europejski Komitet Regionów, Kieran McCarthy – członek Komisji SEDEC, Europejski Komitet Regionów, Mariusz Frankowski – członek Europejskiego Komitetu Regionów.

Konferencja to możliwość wymiany doświadczeń, kontaktów i spostrzeżeń, zwłaszcza w kontekście ostatniego, pandemicznego roku. Konieczność przeniesienia wielu aktywności do sieci i załatwiania większości spraw przez internet wymusiła przyspieszenie wprowadzenia w życie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Stale wzbogaca się też infrastruktura danych przestrzennych. W efekcie pojawiło się wiele niedostępnych do tej pory możliwości, związanych z korzystaniem z najnowszych technologii. Oprócz korzyści dla mieszkańców niesie to za sobą także różnego rodzaju ryzyko. Jak zarządzać tymi zasobami? Jak zadbać o bezpieczeństwo danych? Jak usprawnić działanie nowoczesnych technologii w sektorze publicznym? Jak ułatwić mieszkańcom korzystanie z elektronicznych usług? Te zagadnienia są głównym przedmiotem dwudniowej dyskusji.

Rola samorządu

24 marca br., konferencję otworzył marszałek Adam Struzik. Omówił działania, które Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmuje na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zaznaczył, jak istotne jest, by wszelkie rozwiązania wiązać z faktycznymi potrzebami mieszkańców. Takie podejście przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców i przedsiębiorców oraz niweluje dysproporcje i zagrożenia w regionie. Jak ważny jest dostęp do sprawnie działającej infrastruktury informacyjnej i teleinformatycznej oraz usług cyfrowych pokazują zarówno tempo światowego rozwoju i ewolucja systemów zarządzania, jak i globalne zjawiska kryzysowe.

– Ostatni rok był szczególnym sprawdzianem funkcjonowania rozwiązań cyfrowych, ze względu na pandemię. Przekonaliśmy się, jak ważną rolę w dzisiejszym świecie odgrywa komunikacja elektroniczna, sprawne systemy teleinformatyczne, usługi cyfrowe oraz towarzyszące im aplikacje i rozwiązania, pozwalające na realizację zadań służbowych, czy potrzeb osobistych – zauważył marszałek Adam Struzik.

Najważniejsze kwestie

Trendy w transformacji cyfrowej Unii Europejskiej i na świecie były tematem pierwszej sesji, prowadzonej przez Krzysztofa Mączewskiego – Geodetę Województwa, dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W tej części wystąpił im. in. Anne Karjalainen przewodnicząca Komisji SEDEC z Finlandii i Nikolaus Summer zastępca dyrektora w Smart City Agency z Austrii, Andrzej Dulka prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Natomiast dr inż. Ewa Janczar – zastępca dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii poprowadziła panel dotyczący smart city, sztucznej inteligencji i informacji przestrzennej. Wypowiedzieli się m. in. dr hab. inż. Aleksander Orłowski, dr hab. inż. Adam Iwaniak – prezes Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji, dr Jakub Ryzenko – kierownik Centrum Informacji Kryzysowej (CIK) w Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz młodszy inspektor Mariusz Galarda – naczelnik Wydziału Teleinformatyki w Komendzie Stołeczny Policji.

Źródło: mazovia.pl