fbpx
Z Komisji Infrastruktury ZWRP
23 marca 2021
Transformacja cyfrowa. Drugie wysłuchanie KPO
24 marca 2021
Pokaż wszystkie

Wysłuchanie w sprawie KPO z udziałem ZWRP

22 marca (poniedziałek) odbyło się pierwsze z cyklu pięciu wysłuchań publicznych dotyczących Krajowego Planu Odbudowy.

Wysłuchania odbywają się z inicjatywy środowiska pozarządowego i biznesowego. Dzięki temu przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Krajowego Planu Odbudowy.

Odporność i konkurencyjność gospodarki

Tematem poniedziałkowego spotkania był komponent Odporność i konkurencyjność gospodarki. Komponent ten koncentruje się na odbudowie i transformacji sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu COVID oraz stworzeniu przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania. Planowane są również inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym, co powinno pomóc w stabilizowaniu rynków rolnych. Kluczowa będzie reforma związana z przygotowaniem nowego systemu planowania przestrzennego, umożliwiająca szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Z drugiej strony w komponencie skoncentrowano się na transformacji strukturalnej w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki tj. Przemysł 4.0, Gospodarka o obiegu zamkniętym, wzmocnienie potencjału sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami oraz usprawnienie transferu wiedzy i innowacji do gospodarki. W tym zakresie wiele reform zostało już zainicjowanych, jak chociażby Sieć Badawcza Łukasiewicz. Środki unijne będą wspierać dalsze zmiany. Konkurencyjność gospodarki to również, a może przede wszystkim kadry. Krajowy Plan Odbudowy w tym zakresie stawia na odbudowę szkolnictwa zawodowego, reformę instytucji rynku pracy tak, a także wsparcie aktywności zawodowej matek, czy też szerzej rodziców

Po partnersku

22 marca rozmowy trwały ponad 4 godziny. W spotkaniu udział wzięło ok. 250 osób.

Wysłuchanie prowadził Marcin Tumanow, ekspert BCC – przewodniczący Podkomitetu KUP ds. rozwoju partnerstwa oraz Joanna Furmaga, prezes zarządu Federacji Stowarzyszeń Polskiej Zielonej Sieci.

W spotkaniu uczestniczył Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Minister dziękował uczestnikom wysłuchania i podkreślał, że są do niego potrzebne chęci nie tylko tych, którzy przygotowali dokument będący przedmiotem dyskusji, ale i tych, którzy chcą o nim mówić. – Dziś mamy relacje partnerskie. – podkreślał. Waldemar Buda zaznaczał również, że temat pierwszego spotkania to istotny, o ile nie najistotniejszy komponent całego KPO.

Robert Tomanek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii tłumaczył, że także reprezentowany przez niego resort wnosi uwagi do KPO. Jak mówił, rząd stara się w dialogu z Komisją Europejską przekazywać zastrzeżenia, aby KPO był jak najlepszy. Minister wyjaśniał ponadto, że w KPO w przeciwieństwie do Umowy Partnerstwa chodzi bardziej o kamienie milowe i wskaźniki opisujące reformy. Mniejsza uwaga skupia się na indywidualnych przedsięwzięciach.

Głos ZWRP

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele ogólnopolskich korporacji samorządowych skupionych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:

 • Jakub Mielczarek (Związek Województw RP),
 • Bernadeta Skóbel (Związek Powiatów Polskich),
 • Robert Warsza (Unia Metropolii Polskich),
 • Andrzej Porawski (Związek Miast Polskich)
 • Krzysztof Iwaniuk (Związek Gmin Wiejskich RP).

Jako pierwszy wystąpił dyrektor Biura ZWRP Jakub Mielczarek, który wyjaśnił, że przedstawiciele samorządów województw mieli okazję współpracować przy KPO z resortem reprezentowanym przez minister Małgorzatę Jarosińską – Jedynak od sierpnia 2020 r., przygotowując wiązki projektowe w grupach roboczych.

Współpraca trwała do listopada 2020 r. i od tamtej pory ZWRP nie miało okazji wypowiedzieć się co do treści projektu KPO.

– W przekazanym obecnie do konsultacji projekcie ciężko znaleźć efekty tej kilkumiesięcznej współpracy. – mówił Jakub Mielczarek.

W swoim wystąpieniu dyrektor zadał następujące pytania:

 1. Co dzieje się grupami roboczymi, które pracowały, przy KPO? Czy ich praca po wypracowaniu wiązek została zakończona?
 2. Dlaczego wdrożenie KPO nie może być oparte o koperty regionalne wzorem sprawdzonego modelu programu centralnego zarządzanego regionalnie przy realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego?
 3. Co dzieje się z wiązką projektów dotyczącą dróg wojewódzkich, w tym tych obejmujących obwodnice miast? Czy ta wiązka jest wygaszona?
 4. Dlaczego nabór kolejowy regionalny został połączony z taborem kolejowym krajowym? Jeśli chodzi o transport kolejowy, to samorząd regionalny jest przecież kluczowym aktorem rynku kolejowego, posiadającym 100% udziałów w regionalnych spółkach kolejowych.
 5. Czemu to rozwój branży usług i zakup bezzałogowych statków powietrznych został wybrany jako priorytetowy w KPO?
 6. Wątpliwości budzi kwestia wdrożenia reformy planów zagospodarowania przestrzennego. Reformy tej nie udało się zrobić od kilkunastu lat, dlatego jest mało prawdopodobne, że uda się to robić w ramach okresie kwalifikowalności KPO.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym reprezentujący Dolnośląski Urząd Marszałkowski Łukasz Kasprzak. Nie zabrakło ponadto partnerów społeczno-gospodarczych (strona związkowa i pracodawcy) oraz osób indywidualnych. Pełna lista uczestników dostępna jest tu: https://uploads.strikinglycdn.com/files/325d81e9-9347-4781-ae3a-09fd58e21ba4/Lista%20uczestniko%CC%81w_wysluchanie_1.pdf

Spotkanie było transmitowane https://www.wysluchanieplanodbudowy.pl/gospodarka

Kolejne wysłuchania:

23 marca br. – Transformacja cyfrowa

24 marca br. – Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia

29 marca br. – Zielona energia

30 marca br. – Zielona, inteligenta mobilność