fbpx
zielony las
Edu Polskie Regiony. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów – szkolenie online
23 marca 2021
Wysłuchanie w sprawie KPO z udziałem ZWRP
23 marca 2021

17 marca br. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw RP.

Na początku omówione zostały zagadnienia związane z procesem przygotowywania regionalnych planów transportowych wypełniających warunkowość podstawową w Celu Polityki 3 na poziomie regionalnym oraz Opracowanie Regionalnych Strategii Innowacji w kontekście wypełnienia warunkowości podstawowej w ramach CP1. Informacje w tym zakresie zaprezentowały przedstawicielki Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – Marta Leśniak, zastępca dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Anna Sulińska-Wójcik, zastępca dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych.

Drugim zagadnieniem omawianym na spotkaniu był plan budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, jego znaczenie i funkcja dla poprawy dostępności transportowej regionów. Informację w tym zakresie przedstawił Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Członkowie Komisji mieli okazję do zadawania ministrowi pytań.

W tej części spotkania uczestniczyli także przedstawiciele spółki CPK – Michał Olszewski, dyrektor  Biura Planowania i Rozwoju Kolei i Marzena Hebda-Sztandkie, dyrektor Biura Dostarczania i Realizacji Programu Komponentu Lotniczego w spółce CPK, którzy omówili prezentację nt. „Plan budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, jego znaczenie i funkcja dla poprawy dostępności transportowej regionów”.

prezentacja

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji omówili także Apel do Premiera o poparcie strony samorządowej w staraniach o dokonanie pilnej zmiany ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawartym w druku senackim nr 247, dotyczącym zwolnień z podatku od nieruchomości i wdrożenie jej do porządku prawnego.

Druk senacki jest dostępny tutaj: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/druki/200/247.pdf

Przyjęto także plan pracy komisji na rok 2021.