fbpx
Wysłuchanie w sprawie KPO z udziałem ZWRP
23 marca 2021
senat, 23.03
Czy niejasny algorytm zadecyduje o podziale środków na RPO
24 marca 2021
Pokaż wszystkie

Transformacja cyfrowa. Drugie wysłuchanie KPO

Transformacja cyfrowa była tematem drugiego wysłuchania dotyczącego Krajowego Planu Odbudowy. Spotkanie odbyło się 23 marca (wtorek).

Na temat pierwszego dnia wysłuchania pisaliśmy tutaj: Wysłuchanie w sprawie KPO z udziałem ZWRP | Polskie Regiony

 

Cyfryzacja w KPO

W ramach KPO planowane są inwestycje, których celem jest wyeliminowanie problemu wykluczenia cyfrowego i braku dostępu do szybkiego Internetu dla części mieszkańców kraju. Interwencja zostanie skierowana na tzw. białe plamy – miejsca, w których nie można korzystać z dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Zwiększy się dostęp do usług bezprzewodowych o wysokiej jakości (w tym w sieciach 5G). Działania obejmą monitoring emisji pól elektromagnetycznych.

Realizowane będą rozwiązania cyfrowe w różnego rodzaju usługi publiczne dla obywateli, które stały się kluczowe w czasie pandemii, w tym działania na rzecz cyfrowej szkoły (wyposażenie w laptopy uczniów i nauczycieli).

Planowane są też działania na rzecz cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz w infrastrukturę przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych.

Transformacja będzie obejmować także zmiany prawne – np. w ramach ułatwień w prowadzeniu inwestycji w zakresie sieci szerokopasmowych (sieci stacjonarnych, bezprzewodowych) prawo krajowe zostanie dostosowane do unijnego.

 

Pandemia przyspieszyła cyfryzację

Wtorkowe wysłuchanie prowadzili: Karolina Dreszer-Smalec, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Przemysław Żydok, członek Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa, prezes Fundacji Aktywizacja.

Reprezentujący stronę rządową Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej tłumaczył, że: „Pandemia mocno przyspieszyła procesy cyfryzacji i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. To dzięki cyfryzacji w czasie pandemii mogliśmy bezpiecznie spotykać się z bliskimi, robić zakupy czy załatwiać sprawy w banku. Na transformację cyfrową z Funduszu Odbudowy przeznaczymy 3 miliardy euro”.

– Drugi typ działań w obszarze „Transformacja cyfrowa” dotyczy e-usług, które w czasie pandemii stały się kluczowe. Coraz więcej spraw urzędowych musimy, a często chcemy załatwić drogą elektroniczną. W ramach KPO realizowane będą więc inwestycje upowszechniające rozwiązania cyfrowe w sferze publicznej i społecznej– zauważał Waldemar Buda.

 

Rola samorządów regionalnych

W wysłuchaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele ogólnopolskich korporacji samorządowych działających przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:

  • Krzysztof Mączewski, Związek Województw RP
  • Sylwester Szczepaniak, Unia Metropolii Polskich
  • Grzegorz Kubalski, Związek Powiatów Polskich
  • Przemysław Krzyżanowski, Związek Miast Polskich
  • Grzegorz Cichy, Unia Miasteczek Polskich
  • Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich RP

Krzysztof Mączewski poprosił stronę rządową o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób pomysły samorządów wojewódzkich zgłaszane do KPO zostaną wykorzystane. Przedstawiciel Związku Województw RP zwrócił uwagę, że w trakcie prac nad projektem KPO samorządy wojewódzkie przedstawiały stronie rządowej ważne dla rozwoju regionów projekty o bardzo wysokim stopniu gotowości do realizacji. – Projekty te zostały wysoko ocenione. Czy rząd przewiduje możliwość wsparcia ich realizacji w ramach KPO? – pytał Krzysztof Mączewski.

Reprezentant ZWRP zauważył ponadto, że w komponencie dotyczącym infrastruktury przewidziane jest wsparcie dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych oraz administracji centralnej, natomiast z możliwości skorzystania z niego pominięte zostały samorządy regionalne. Przypomniał, że zadaniem samorządów jest wspieranie dostępności do Internetu, m.in. na obszarach białych plam, czyli takich, na których inwestowaniem nie są zainteresowane firmy telekomunikacyjne. Tego typu inwestycje samorządy województw już realizowały. W poprzednich okresach finansowania samorządy regionalne zainwestowały wiele miliardów złotych, w tym środków pochodzących ze wsparcia unijnego, w likwidację białych plam. Krzysztof Mączewski pytał, czy samorządy województw mogą teraz liczyć na dopisanie do listy beneficjentów KPO, aby rozwijać zrealizowane inwestycje i nie utracić wydanych na nie środków publicznych.

Kolejne wysłuchania:

24 marca br. – Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia

29 marca br. – Zielona energia

30 marca br. – Zielona, inteligenta mobilność