fbpx

Czy będą zmiany w organizacji nocnej opieki zdrowotnej i finansowaniu SOR? Resort odpowiada ZWRP

Stanowisko Zarządu ZWRP w sprawie nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
28 stycznia 2022
W sprawie ośrodków adopcyjnych na zespole KWRiST
2 lutego 2022
Pokaż wszystkie

Czy będą zmiany w organizacji nocnej opieki zdrowotnej i finansowaniu SOR? Resort odpowiada ZWRP

Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiedziały na stanowisko Zarządu Związku Województw RP z 5 stycznia 2022 r. w sprawie poprawy funkcjonowania oraz finansowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Zarząd ZWRP zwraca w nim uwagę na problemy wynikające z ryczałtowego finansowania SOR oraz konieczności świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez szpitale posiadające oddziały SOR. Przedstawia też propozycje rozwiązań.

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zauważa problem funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i dlatego powołany został zespół do usprawnienia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. Zespół ma zakończyć działalność 30 czerwca br. i wtedy poznamy wyniki jego pracy.

odpowiedź resort zdrowia

Z kolei Narodowy Fundusz Zdrowia stoi na stanowisku, że sposób wyliczenia stawki ryczałtu dla SOR jest prawidłowy i nie wymaga zmiany. Jednocześnie zaznacza, że propozycje przedstawione przez Zarząd ZWRP zostaną rozważone i przedstawione środowisku merytorycznemu, które zawsze jest zapraszane przez Fundusz do udziału w pracach zmierzających do wprowadzenia zmian odnoszących się do realizacji świadczeń udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym.

odpowiedź NFZ