fbpx

Dobry wynik lubuskich spółek szpitalnych

rezonans
Zielonogórskie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka z nowym sprzętem diagnostycznym
25 czerwca 2021
Elżbieta Polak
Lubuskie inwestuje w psychiatrię
9 lipca 2021

Zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe za 2020 rok szpitalnych spółek: Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie oraz Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

30 czerwca 2021 r. odbyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie oraz Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Podczas zgromadzeń Województwo Lubuskie – jedynego właściciela obu spółek – reprezentowała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Mimo trudnego, pandemicznego 2020 roku – obie spółki osiągnęły zysk. W przypadku szpitala w Świebodzinie wyniósł on 1,34 mln zł. Natomiast lecznica w Gorzowie Wlkp. zakończyła rok wynikiem ok. 39,3 tys. zł na plusie.

Prezentując sprawozdania z działalności spółek prezesi omówili najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na funkcjonowanie jednostek. Oczywiście głównym czynnikiem, który zdeterminował działalność szpitali w ub. roku, była epidemia COVID-19. Jerzy Ostrouch, Prezes WSzW w Gorzowie Wlkp., przypomniał, że w roku obrotowym 2020 decyzją Wojewody Lubuskiego utworzony został Szpital Jednoimienny. I – jak zaznaczył – wyłącznie dzięki wsparciu Samorządu Województwa Lubuskiego (w kwocie ponad 16 mln zł) – mógł on zacząć właściwie funkcjonować. W późniejszym okresie na bazie Szpitala Jednoimiennego utworzony został Szpital Koordynujący. Działania te oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w znacznym stopniu ograniczyły funkcjonowanie oddziałów szpitalnych, co – w ocenie obu prezesów szpitali – może mieć poważne negatywne skutki finansowe w kolejnych latach.

Szpital w Gorzowie Wlkp. odrabia obecnie niewykonane procedury z 2020 roku i – jak szacuje prezes – do końca bieżącego roku zostaną one „wypracowane”.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podziękowała zarządom obu spółek za wielki wysiłek organizacyjny związany z realizacją świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii. Doceniła pracę zespołów medycznych i niemedycznych w lecznicach. Dzięki zaangażowaniu i odpowiedzialności pracowników szpitali – Lubuszanie mogli czuć się bezpiecznie w tym czasie.

 

W Zgromadzeniu WSzW w Gorzowie Wlkp. wziął udział także Wojciech Szafrański, przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala. Podziękował on Zarządowi Województwa Lubuskiego za wsparcie rozwoju szpitala gorzowskiego. Będąc przewodniczącym od 7 lat (od momentu powstania spółki) z uznaniem obserwuje jej rozwój, który – bez takiego zaangażowania samorządowych władz województwa – byłby niemożliwy.

Członkowie Zarządów obu spółek uzyskali absolutorium. A z uwagi na zakończenie kadencji w Szpitalu w Gorzowie Wlkp. – Jerzy Ostrouch i Robert Surowiec zostali powołani na kolejne 3 lata.

Źródło i foto: lubuskie.pl