fbpx
XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
26 maja 2024
XV Festiwal Miast Cittaslow w Braniewie już za nami
10 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Ełk i okolice dołączają do biegunów wzrostu

Marszałek Marcin Kuchciński i Prezydent Tomasz Andruszkiewicz podpisali porozumienie na przekazanie dodatkowych środków na rozwój Ełku i okolic.

Umowa została zawarta między samorządem województwa warmińsko-mazurskiego a Związkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Ełku.

– Dzięki temu w nowej perspektywie finansowej do MOF Ełk ma trafić łącznie 22,6 mln euro – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Takie wspólne, zintegrowane działanie gmin na większym obszarze daje większą szansę na szersze ich oddziaływanie, a tym samym na lepsze efekty interwencji i osiągnięcie faktycznej zmiany przestrzennej. Podpisywane porozumienie obejmuje najmniejszy ludnościowo obszar strategicznej interwencji – OSI MOF Ełku, koncentrujący na swym terenie partnerstwo miasta Ełk i gminy wiejskiej Ełk, ale tak samo ważny jak partnerstwa skupione wokół Olsztyna czy Elbląga.

Będzie można uzyskać wsparcie na następujące obszary: kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne, inwestycje w systemy ciepłownicze i chłodnicze, inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie placówek oświatowych, tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej, dostęp do edukacji przedszkolnej dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym np. dostosowanie budynków i sal dla osób z niepełnosprawnością), usługi dla rodzin, dzieci i młodzieży, usługi interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, dla osób w kryzysie bezdomności, inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług.

To wydarzenie kończy kolejny etap, ważny z punktu widzenia wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Program kierunkuje wsparcie funduszy europejskich terytorialnie, wykorzystując już po raz drugi w tym celu specjalny instrument pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Zaadresowany jest do trzech miejskich obszarów funkcjonalnych tzw. MOF. Są to Olsztyn, Elbląg i Ełk, co wynika z pozycji tych miast w regionie, która jest określona w celu głównym strategii rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa.

W ramach programu regionalnego FEWiM zaplanowano na to w sumie dla trzech MOF-ów 8 proc. budżetu programu, tj. ponad 140 mln euro.

Do Elbląga i okolicznych gmin trafi 52 mln euro na wsparcie zintegrowanego rozwoju terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga. Marszałek Marcin Kuchciński podpisał w tej sprawie stosowne porozumienie z prezydentem Michałem Missanem 13 maja. Podobne porozumienie marszałek podpisał jeszcze w marcu z miastem Olsztyn. Na jego mocy na projekty realizowane na terenie gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna trafi ponad 73,5 mln euro.

Oznacza to, że wszystkie środki z programu FEWiM na lata 2021-2027 przeznaczone dla najważniejszych ośrodków miejskich, określanych również jako nasze „bieguny wzrostu” w regionie, są już gotowe do zainwestowania w te obszary.

warmia.mazury.pl