fbpx
Międzynarodowe rozmowy o rozwoju Karpat
26 listopada 2021
147 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów
2 grudnia 2021

Od 3 do 4 marca 2022 r. w Marsylii potrwa 9. Europejski Szczyt Regionów i Miast.

Jest to spotkanie przedstawicieli samorządów lokalnych organizowane co dwa lata przez Europejski Komitet Regionów w celu omówienia przyszłych wyzwań stojących przed UE.
Tym razem szczyt ma na celu zwiększenie wpływu i zasięgu konferencji w sprawie przyszłości Europy. Głosy regionów i miast muszą być słyszane i wysłuchane, ponieważ są one kluczowymi uczestnikami projektu europejskiego i odgrywają zasadniczą rolę w umieszczaniu obywateli w sercu Europy.
Przy wsparciu francuskich gospodarzy i współorganizatorów, przedstawicieli młodzieży oraz szerokiego udziału umożliwionego przez format hybrydowy, 9. Europejski Szczyt Regionów i Miast zaprasza obywateli i ich wybranych przedstawicieli do pomocy w projektowaniu bardziej odpornej, spójnej i demokratycznej Unii Europejskiej.
Na tydzień przed ostatnią sesją plenarną konferencji w sprawie przyszłości Europy przyjrzymy się wnioskom i sugestiom miast i regionów zaangażowanych w działania na rzecz odbudowy i chętnych do współpracy z myślą o bardziej zrównoważonej przyszłości.
Przy okazji konferencji w sprawie przyszłości Europy Europejski Komitet Regionów rozpoczął badanie na temat przyszłości Europy, aby dowiedzieć się, co ludzie naprawdę myślą o Unii Europejskiej, jej roli, korzyściach i przyszłych wyzwaniach.

Ankieta jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE, jest otwarta dla wszystkich i całkowicie anonimowa.

Wypełnij ankietę tutaj.