fbpx

Finał VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

O rozwoju miast w Rzeszowie, Wrocławiu i Kielcach
23 maja 2024
Zespół Koordynatorów ds. Mobilności Rowerowej spotkał się na Śląsku
26 maja 2024
Pokaż wszystkie

Finał VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Uroczyste podsumowanie VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbyło się 18 maja 2024 roku w Przelewicach, podczas Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego w Ogrodach Przelewice organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Związek Województw RP po raz kolejny miał zaszczyt być partnerem konkursu.

Finał konkursu połączono z Galą Sołtysa Roku. Na wydarzeniu był obecny marszałek województwa zachodniopomorskiego, a jednocześnie prezes zarządu Związku Województw RP Olgierd Geblewicz. Wręczył on nagrody w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na sołtysa roku.

– Cieszę się, że już na stałe Gala Sołtysa Roku wpisała się w kalendarz naszych wydarzeń. Ogromne gratulacje dla wszystkich! – mówił na scenie.

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” jest organizowany już od siedmiu lat. Jego celem jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Do udziału zaproszono wszystkie sołectwa, które w latach 2010–2023 sfinalizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz ten stanowił wkład własny.

W VII edycji konkursu uczestniczyło ponad 150 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 16 województwach.

Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaproszenie do organizacji etapu wojewódzkiego w tegorocznej edycji przyjęło siedem samorządów wojewódzkich (Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Opolskie, Podlaskie, Pomorskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie).

Spośród inicjatyw zgłoszonych z województw, gdzie nie zostali wyłonieni laureaci regionalni, najwartościowsze przedsięwzięcia wskazała komisja konkursu, w skład której weszli eksperci KSS. W drugim etapie oceny zgłoszonych inicjatyw sołeckich w pracach komisji uczestniczyli również przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw reprezentowanych przez uczestników konkursu. W ten sposób wyłoniono szesnastu laureatów, którzy stali się uczestnikami finału ogólnopolskiego.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce Sołectwo Smogorzów, Gmina Namysłów, Województwo Opolskie.

Projekt pn. „Wizualne wyróżniki Smogorzowa, pierwszej siedziby biskupstwa śląskiego, nawiązujące do legendy i historii wsi”.

Nagrody: okolicznościowy czek na kwotę 7 500 zł i pamiątkowy dyplom, nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz prestiżowa statuetka „Sołecka Nike”.

II miejsce Sołectwo Pogwizdów, Gmina Paszowice, Województwo Dolnośląskie.

Projekt pn. „Budowa sceny, zadaszenia, utwardzenie placu, drogi dojazdowej dla utworzenie miejsca rekreacji pod nazwą Polana pod Gwiazdami nad stawem w Pogwizdowie”.

Nagrody: okolicznościowy czek na kwotę 5 500 zł oraz pamiątkowy dyplom.

III miejsce Sołectwo Brenno, Gmina Wijewo, Województwo Wielkopolskie.

Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury – II etap”.

Nagrody: okolicznościowy czek na kwotę 4 500 zł oraz pamiątkowy dyplom.

Wyróżnienia otrzymały:

  • Sołectwo Drożejowice, Gmina Skalbmierz, Województwo Świętokrzyskie. Projekt pn. „Nasze miejsce – centrum relaksu, sportu i rekreacji”.
  • Sołectwo Kochanów, Gmina Lubochnia, Województwo Łódzkie. Projekt pn. „Scena letnia w Kochanowie”.

Zdobywcy wyróżnień otrzymali nagrody finansowe po 3 000 zł oraz pamiątkowe dyplomy.

Pozostali finaliści zostali uhonorowani dyplomami i czekami o wartości 2 500 zł, były to w kolejności alfabetycznej:

1. Województwo kujawsko-pomorskie, Sołectwo Młyniec Drugi, Gmina Lubicz. Projekt pn. „Ze Skandynawii do Młyńca – tysiące lat historii zapisanej w kamieniach”.

2. Województwo lubelskie, Sołectwo Kierz, Gmina Bełżyce. Projekt pn. „Remont budynku po starej remizie i adaptacja na Świetlicę Wiejską”.

3. Województwo lubuskie, Sołectwo Złotnik, Gmina Żary. Projekt pn. „Wymarzone miejsce spotkań i rekreacji naszej małej ojczyzny”.

4. Województwo małopolskie, Sołectwo Książnice Wielkie, Gmina Koszyce. Projekt pn. „Podniesienie standardu jakości życia mieszkańców sołectwa Książnice Wielkie”.

5. Województwo mazowieckie, Sołectwo Koszewnica, Gmina Kotuń. Projekt pn. „Koszewnica buduje swoją przyszłość-Modernizacja Świetlicy”.

6. Województwo podkarpackie, Sołectwo Książnice, Gmina Mielec. Projekt pn. „Pokolenie – pokoleniom”.

7. Województwo podlaskie, Sołectwa Narew-Gnilica, Narew-Piaski i Narew-Osiedle, Gmina Narew. Projekt pn. „Modernizacja Przystani Kajakowej nad rzeką Narew”.

8. Województwo pomorskie, Sołectwo Biesowice, Gmina Kępice. Projekt pn. „STRAŻnicy kultury. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w miejscowości Biesowice, Gmina Kępice”.

9. Województwo śląskie, Sołectwo Niwa Skrzeszów, Gmina Kłobuck. Projekt pn. „Rozbudowa terenu rekreacyjnego sołectwa Niwa Skrzeszów”.

10. Województwo warmińsko-mazurskie, Sołectwo Ługwałd, Gmina Dywity. Projekt pn. „Budowa widowni z zadaszeniem w Ługwałdzie”.

11. Województwo zachodniopomorskie, Sołectwo Sianożęty, Gmina Ustronie Morskie. Projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach”.