fbpx

Gdzie będą centra zdrowia psychicznego w Wielkopolsce

wykres, monety
W Wielkopolsce projekt budżet „dobrej nadziei” na 2021 r.
13 listopada 2020
buty turystyczne
Samorząd województwa wielkopolskiego wspiera sport i turystykę
30 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Gdzie będą centra zdrowia psychicznego w Wielkopolsce

umysł

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Plan Rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) na terenie Województwa Wielkopolskiego. To strategiczny dokument ustalający warunki i możliwości realizacji Pilotażu CZP w Wielkopolsce.

„Zdrowie psychiczne to ważna dziedzina opieki zdrowotnej. To bardzo istotne, by ludzie potrzebujący wsparcia w tym zakresie wiedzieli dokąd się kierować, by otrzymać pomoc” -mówi Marszałek Marek Woźniak.

Plan został przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy współpracy z jednostkami samorządu gminnego i powiatowego oraz członkami Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego. Przewodniczy mu Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która podkreśla, że „choroby psychiczne to najczęstsza przyczyna samobójstw. Diagnostyka w Polsce musi się rozwijać, a dostęp do specjalistów w dziedzinie psychiatrii jest najlepszy tylko wtedy, gdy jest szybki – dlatego ten obszar należy objąć szczególną troską”.

Reforma psychiatrii w Polsce trwa od kilkunastu lat i skupia się przede wszystkim na wdrożeniu zasad psychiatrii środowiskowej i unowocześnieniu lecznictwa psychiatrycznego, poprzez przekształcanie dużych szpitali psychiatrycznych w placówki specjalistyczne, tworzenie oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych oraz zwiększenie działania poza szpitalnych form opieki zdrowotnej w formie Centrów Zdrowia Psychicznego.

Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego docelowo model lecznictwa psychiatrycznego będzie oparty na Centrach Zdrowia Psychicznego, które składać się mają z następujących części:

– zespołu ambulatoryjnego (przychodni), którego zadaniem będzie udzielanie porad lekarskich i psychologiczne, indywidualna i grupowa pomoc psychoterapeutyczna, czynności pielęgniarskie i interwencje socjalne;

– zespołu środowiskowego (mobilnego), którego zadaniem będą wizyty domowe, terapia indywidualna i grupowa, praca z rodziną, treningi umiejętności, budowanie sieci oparcia społecznego, zajęcia i turnusy rehabilitacyjne;

– zespołu dziennego, którego zadaniem jest hospitalizacja dzienna psychiatryczne w celu zintensyfikowania oddziaływań diagnostycznych, terapeutycznych lub rehabilitacyjnych;

– zespołu szpitalnego, którego zadaniem jest całodobowa opieka szpitalna w sytuacjach nacechowanych znacznym nasileniem zaburzeń lub związanych z nimi ryzykiem – podstawowym i docelowym rozwiązaniem są świadczenia oddziału psychiatrycznego w lokalnym szpitalu ogólnym. Z uwagi na mniejszą stygmatyzację chorych i ich rodzin oraz możliwości dostępu do specjalistycznej diagnostyki oraz leczenia wielospecjalistycznego /TK, neurochirurgia, neurologia, OIOM/.

Pomoc w Centrach dostępna bez zapisów, bez skierowania.

Od poniedziałku do piątku będą działać punkty koordynacyjno-zgłoszeniowe, w których podczas pierwszej konsultacji dostępni będą specjaliści: lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, pielęgniarka psychiatryczna. Ich zadaniem jest wydanie wstępnej diagnozy, opracowanie planu leczenia, a jeśli przypadek jest pilny – uruchomienie pomocy nie później niż w ciągu 72 godzin.

Plan leczenia w CZP dopasowany będzie do osoby doświadczającej kryzysu. Mogą to być regularne konsultacje z lekarzem, terapia indywidualna lub grupowa, pobyt na oddziale dziennym, praca w tzw. nurcie otwartego dialogu, wizyty domowe pielęgniarki środowiskowej, albo wsparcie od asystenta zdrowienia, czyli osoby, która przeszła kryzys i po odpowiednim przeszkoleniu i stażu w szpitalu służy pomocą innym.

Takie rozwiązanie, określane jako model psychiatrii środowiskowej jest bardziej humanitarny, efektywniejszy, tańszy, zalecany przez instytucje międzynarodowe oraz oparty na dobrych i sprawdzonych praktykach.

Źródło:

umww