fbpx
Inwestycje w wielkopolskie ścieżki rowerowe
9 września 2021
Wielkopolskie Kulisy Kultury
21 września 2021

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Poznań i Wielkopolska 100 lat po śmierci Jarogniewa Drwęskiego, pierwszego Prezydenta Miasta Poznania w niepodległej Polsce. Nowe spojrzenia”. Organizatorem konferencji – współfinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i odbywającej się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego – jest Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

14 września br. w poznańskim Bazarze, gdzie spotkanie zostało zainaugurowane i w Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM, przypomniano postać Jarogniewa Drwęskiego, który w listopadzie 1918 roku – miesiąc przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego – został wybrany prezydentem niemieckiego jeszcze Poznania. Objąwszy ponownie ten urząd – w kwietniu 1919 roku – stał się jedną z najpopularniejszych postaci w mieście. Warto zaznaczyć, że to od niego właśnie zaczęła się polonizacja urzędów, szkół, instytucji kultury i nazw ulic w Poznaniu. Patronował narodzinom uniwersytetu i był jednym z pomysłodawców targów. Należał do ostatniego pokolenia wielkich organiczników, a jego szerokie zainteresowania literackie zaowocowały licznymi wierszami i sztukami teatralnymi.

Marszałek Marek Woźniak w swoim przemówieniu stwierdził, że nie jest łatwo podsumować 100 lat w jeden dzień. – Jeśli miałbym mówić o Wielkopolsce, odwołałbym się do zdefiniowania naszego regionu, hasłem którym posługuję się od kilku lat. Dla mnie Wielkopolska jest więc europejskim regionem aktywnych ludzi. – tłumaczył Marszałek. – Wielkopolska jest dobrze wpisana w kontekst Unii Europejskiej, z bardzo dobrymi relacjami z naszymi partnerami, w tym szczególnie z Niemcami. Przez 30 lat udawało się wspólnie obalać kolejne uprzedzenia i stereotypy, a w tej chwili, jest to niszczone, zwłaszcza w publicznych mediach. Wielkopolska jest też otwarta na idee postępowe mówiące o prawach człowieka, poszanowaniu każdej istoty ludzkiej. U nas nie powstają kuriozalne strefy wolne od LGBT, które stały się głośne ze względu na to, że Europa upomniała się o kwestie dyskryminacyjne. Nie można w sposób swobodny podchodzić do praw człowieka – mówił.

Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że Wielkopolanie są aktywni i dobrze radzą sobie 30 lat po transformacji ustrojowej. – Dziś blisko 500 tysięcy małych i średnich firm buduje potencjał gospodarczy Wielkopolski. I robi to skutecznie. Ta aktywność jednak kosztuje. W momencie kiedy bardzo liczą się postawy klientystyczne wobec rządzących, sprowadzające się do realizacji hasła „bądź grzeczny i poproś”, my nie dajemy się wtłoczyć w ten schemat – stwierdził.

Według Marszałka Jarogniewowi Drwęskiemu trzeba oddać hołd za to, że był inicjatorem powstania Związku Miast Polskich, czyli stowarzyszenia samorządów funkcjonującego do dzisiaj. – Jest to bez wątpienia najsilniejsza tego typu organizacja. Ten silny, samorządowy głos jest bardzo istotny w tej chwili w dyskusji o modelu państwa. W przeciwieństwie do rządzących uważamy, że jego model powinien być zdecentralizowany – podkreślił.

Dalej Marek Woźniak mówił o potrzebie budowania tożsamości Wielkopolski i jej umacniania. – Robimy to poprzez  kultywowanie pamięci Powstania Wielkopolskiego. – W tej chwili Wielkopolanie starają się o uznanie tego faktu historycznego za święto państwowe. Mam nadzieję, że jest to uczciwa gra, aby umocnić pozycję tej daty i na trwałe wpisać ją do podręczników historii, a nie próba zawłaszczenia historii do celów bieżącej polityki. Takie głosy również się pojawiają. Trochę się ich obawiam, bo jeśli niestety zrealizowany zostanie drugi scenariusz, czekają nas kolejne alternatywne obchody tej rocznicy – państwowe i samorządowe. Samorząd Województwa Wielkopolskiego na pewno nie odpuści ich organizacji. Do tej pory zrobiliśmy wiele dla tej daty, wyeksponowaliśmy ją i będziemy dalej kultywować pamięć o Powstaniu Wielkopolskim – wskazał Marszałek.

Na koniec Marszałek podkreślił warto z historią się spotykać, o niej mówić, ponieważ jest ona potwierdzeniem naszej tożsamości, naszego prawa do funkcjonowania jako Polaków i Wielkopolan.

– Czasami niepokoi mnie jednak to, że historię próbuje się zawłaszczać, wykrzywiać i wykorzystywać do bieżącej polityki. To nie powinno mieć miejsca. Trzeba o tym mówić, ponieważ intencje też są istotne – zakończył.

Podczas dzisiejszego spotkania mówiono także m.in. o tym, jaki jest dziś Poznań, Wielkopolska, jacy jesteśmy My Wielkopolanie – 100 lat po śmierci Jarogniewa Drwęskiego, o wpływie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na rozwój miasta, regionu i kraju po 1989 r., o badaniach nad obecnością żydowskich studentów na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym. Dyskutowano także m.in. o roli kobiet w zarządzaniu stolicą Wielkopolski w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Ostatnia odsłona wydarzenia rozpocznie się  o godz. 18 w Teatrze Polskim, gdzie uczestnicy konferencji obejrzą jednoaktówkę pt. „Reni”, sztukę napisaną przez Jarogniewa Drwęskiego i wystawioną w tymże teatrze w 1898 roku. Współczesną jej wersję wyreżyserował Piotr Kaźmierczak.

Honorowy patronat nad konferencją objęli także: Starosta Poznański Jan Grabkowski, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

 

Na zdjęciu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.