fbpx
Wielkopolski dzień w Tokio
6 sierpnia 2021
Historia Poznania. Refleksje po 100 latach
15 września 2021
Pokaż wszystkie

Inwestycje w wielkopolskie ścieżki rowerowe

Na mocy podpisanej przez Marszałka Marka Woźniaka i Starostę Jana Grabkowskiego umowy, Powiat Poznański otrzyma 1,8 mln zł unijnego wsparcia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa o długości 1120 m.

– To odcinek trasy rowerowej ważny dla mieszkańców Komornik, którzy będą mogli dojechać rowerem do węzła przesiadkowego i skorzystać z oferty Kolei Metropolitalnej, dojechać do pracy czy do szkoły w Poznaniu. Również mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać z roweru, dojechać do stacji w Szreniawie i skorzystać z oferty tamtejszego Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego lub pojechać do Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego. Zdecydowanie poprawi się standard i bezpieczeństwo takiego rodzaju podróżowania. To ścieżka asfaltowa i oświetlona, z rozwiązaniami usprawniającymi odwodnienie. Jest to ważny element całego systemu ścieżek rowerowych, które konsekwentnie budujemy w Wielkopolsce – mówi Marszałek Marek Woźniak. – Warto podkreślić, że przekroczyliśmy właśnie pół miliarda złotych, które zainwestowaliśmy w tego rodzaju rozwiązania – zeroemisyjne – które mają skłaniać do tego, by korzystać z transportu nieemitującego dwutlenku węgla, chroniącego nasz klimat. Ogólna wartość projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetów samorządowych przekroczyła właśnie 705 milionów złotych – podsumowuje Marszałek.

 

Starosta Jan Grabkowski zaznaczył, że Powiat nie udźwignąłby tego rodzaju inwestycji bez udziału środków unijnych, także tych pozostających w gestii Samorządu Województwa Wielkopolskiego. – Wpisują się one w całą naszą działalność transportową – Poznańską Kolej Metropolitalną, transport autobusowy i projekt Wielkopolski Transport Regionalny – to jedna wielka całość  komunikacyjna – podkreśla Starosta.