fbpx

Jak dbać o rozwój regionów Morza Bałtyckiego? Międzynarodowa konferencja

Europejski Dzień bez Samochodu w Pomorskiem
17 września 2021
Nowa karetka w Pomorskiem
12 października 2021
Pokaż wszystkie

Jak dbać o rozwój regionów Morza Bałtyckiego? Międzynarodowa konferencja

Dobiega końca dwuletnia prezydencja województwa pomorskiego w jednej z najważniejszych sieci Baltic Sea States Sub-regional Co-operation. W związku z tym 7 i 8 października 2021 r. odbędzie się specjalna podsumowująca konferencja, która będzie realizowana w formule hybrydowej.

Konferencja obędzie się w języku angielskim, ale całość będzie tłumaczona symultanicznie na język polski.

Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Nowe możliwości  –  to temat tegorocznego spotkania. Podczas konferencji odbędą się panele dyskusyjne oraz warsztaty z udziałem międzynarodowych gości. Przez dwa dni uczestnicy będą mieli okazję do zadawania pytań w sprawach, które mają kluczowe znaczenie dla regionów Morza Bałtyckiego. Chodzi o takie kwestie jak: czyste środowisko, rozwój cyfrowy, czy kultura i tożsamość.

Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o zarejestrowanie się, korzystając z dedykowanego formularza, znajdującego się na stronie Baltic Sea States Sub-regional Co-operation 

Wszelkich informacji dotyczących konferencji udzielają:

Sieć Baltic Sea States Sub-regional Co-operation została ustanowiona przez samorządowców z regionu Morza Bałtyckiego. Celem BSSSC jest zacieśnienie współpracy, lobbingu i promowania zagadnień ważnych dla szczebla regionalnego. Obszarami priorytetowymi są m.in.: polityka spójności, kryzysy środowiskowe i klimatyczne, transport oraz dostępność. Wśród ważnych kwestii są też: polityka morska, kultura i tożsamość bałtycka oraz zaangażowanie i upodmiotowienie młodzieży. W ramach pomorskiej prezydencji BSSSC (2020-2021) podjęto także dyskusje dotyczące cyfryzacji, zagrożeń dla demokracji, globalizacji oraz starzenia się społeczeństw. Obecnie BSSSSC przewodzi marszałek Mieczysław Struk.

źródło: pomorskie.eu