fbpx

Jak uniwersalnie zaprojektować przestrzeń publiczną

Kongres ekologiczny TOGETAIR 2021 pod patronatem ZWRP
14 kwietnia 2021
bieganie
Polskie Regiony zapraszają na Bieg Firmowy 2021
16 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Jak uniwersalnie zaprojektować przestrzeń publiczną

15 kwietnia br. odbyło się kolejne zdalne spotkanie koordynatorów ds. dostępności działających w urzędach marszałkowskich, które zorganizowało biuro Związku Województw RP.

Tym razem koordynatorzy wzięli udział w szkoleniu pt. „Strategie wprowadzania dostępności w świetle Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Planowanie działań poprawiających dostępność”.

Prelegentem był dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, pełnomocnik Rektora ds. dostępności.

Profesor omówił czynniki wpływające na aktywność społeczną w przestrzeni publicznej.

Odniósł się też do przepisów prawnych regulujących kwestie dostępności. Przybliżył również uczestnikom program rządowy Dostępność plus oraz założenia ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, obowiązującej od 20 września 2019 r. Zasadniczym celem regulacji jest poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością, poprzez umożliwienie im udziału w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami, do czego obliguje nas Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Marek Wysocki omówił ponadto przykłady nieprawidłowego zaprojektowania przestrzeni publicznej, niezgodne z zasadami projektowania uniwersalnego.

Profesor odniósł się do takich kwestii: jak kształtować przestrzeń publiczną zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, jak zrealizować dostępność w instytucji. Mówił o modelu wdrażania dostępności oraz strategii poprawy dostępności.

Następne spotkanie koordynatorów odbędzie się 20 kwietnia br.