fbpx

Kolejne stanowisko Zarządu ZWRP w sprawie PO Rybactwo i Morze

Z Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST
13 maja 2022
IV Krajowy Kongres Forów Skarbników z apelem o systemowe zmiany w finansowaniu JST
16 maja 2022
Pokaż wszystkie

Kolejne stanowisko Zarządu ZWRP w sprawie PO Rybactwo i Morze

W ślad za stanowiskiem z 4 marca 2022 roku, w stanowisku z 10 maja br. Zarząd Związku Województw RP wnioskuje do Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 (FER 2021-2027) o uwzględnienie samorządów województw jako beneficjentów Pomocy Technicznej przyszłego programu w związku z wykonywaniem zadań w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (PO RiM 2014-2020).

Zarząd Związku Województw RP niezmiennie stoi na stanowisku, że względy merytoryczne, techniczne oraz organizacyjne przemawiają za wdrażaniem Priorytetu 3. FER 2021-2027 przez samorządy województw, a problem z finansowaniem ich struktur po zakończeniu okresu kwalifikowalności Pomocy Technicznej 2014-2020 jest bezpośrednią konsekwencją arbitralnej decyzji Instytucji Zarządzającej o wyeliminowaniu regionów z systemu instytucjonalnego w okresie programowania 2021-2027. Tym bardziej, nie do przyjęcia jest rozwiązanie prowadzące do obciążenia samorządów województw nieuprawnionymi wydatkami i przerzucanie na regiony konsekwencji tej decyzji.

Marszałkowie zwracają również uwagę, że brak źródła finansowania kosztów osobowych w powiązaniu ze zmianami systemu instytucjonalnego doprowadzą w najbliższym czasie do odpływu najbardziej doświadczonych pracowników, co skutkować będzie niemożliwością utrzymania sprawnej i efektywnej realizacji zadań.

Stanowisko Zarządu ZWRP_PO Rybactwo i Morze

Przeczytaj: Stanowisko Zarządu ZWRP w sprawie PO Rybactwo i Morze – Polskie Regiony