fbpx

Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego dokonała wyboru kandydatów

Talenty Świętokrzyskie 2023 przyznane
Talenty Świętokrzyskie 2023 przyznane
4 grudnia 2023
Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
18 grudnia 2023
Pokaż wszystkie

Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego dokonała wyboru kandydatów

Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego dokonała wyboru kandydatów1

Pod przewodnictwem Arkadiusza Bąka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sali konferencyjnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach obradowała Komisja Odznaki Honorowej, która rozpatrzyła wnioski o nadanie odznaki dla osób zgłoszonych do tego zaszczytnego wyróżnienia w bieżącym roku i dokonała wyboru 9 kandydatów, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Komisja podjęła uchwałę rekomendującą, która zostanie przekazana Marszałkowi Województwa w celu nadania odznak. Ich wręczenie nastąpi podczas uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którą zaplanowano na 18 grudnia br.

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego została ustanowiona w 2013 r., może być nadana osobom fizycznym, prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną, polityczną lub inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego, a w szczególności za zasługi w dziedzinach: rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, nauki i oświaty, kultury i sztuki, badań naukowych, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, obronności i przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym, rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego, popularyzacji walorów i osiągnięć województwa świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

W tym roku do Kancelarii Sejmiku Województwa wpłynęły 34 wnioski, w tym: 27 dla osób fizycznych oraz 7 dla osób prawnych.

Powiada się często, że największą wartość i największy majątek regionu stanowią ludzie. I nie jest to puste stwierdzenie lecz istotna prawda – podkreśla przewodniczący Komisji Odznaki Honorowej Arkadiusz Bąk.W Odznace Honorowej Województwa Świętokrzyskiego niezwykle ważne jest to, że wyróżniani nią nie są wyłącznie ludzie znani z pierwszych stron gazet. Oczywiście są również takie osoby i one również otrzymują odznaki, ale oprócz osób powszechnie znanych jest cała rzesza takich, którzy budują nasz region całym swoim życiem i swoją mrówczą pracą u podstaw. Zatem: nie tylko najważniejsi politycy i dyrektorzy, ale również pracownicy kultury, sztuki, naukowcy, czy regionaliści. Ważne jest, by ich doceniać – dodaje przewodniczący.

Zgodnie z § 3 ust. 4 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/586/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia – możliwe jest przyznanie do 10 odznak w skali roku kalendarzowego. Z uwagi na przyznaną już w tym roku jedną odznakę (uhonorowano nią Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach), Komisja Odznaki Honorowej podczas dzisiejszego posiedzenia podjęła uchwałę o wyborze 9 kandydatów do odznaki.

Wręczenie odznak odbędzie się 18 grudnia br. podczas uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, wybranej przez Sejmik, zasiadają: Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk jako Przewodniczący Komisji, Marszałek Andrzej Bętkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku: Henryk Milcarz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Robert Jaworski – Prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Jerzy Kolarz – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, Marcin Perz – Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, Sławomir Micek – Wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki, Bogusław Wiłkomirski – Wiceprezes Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Mieczysław Kasiński – Wiceprezes Zarządu Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Janusz Piątek – Prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Oskar Frydrych – przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele Sejmiku Województwa: Marek Bogusławski, Mieczysław Gębski, Andrzej Swajda i Grzegorz Świercz.

źródło: swietokrzyskie.pro