fbpx
Obradowali świętokrzyscy strażacy ochotnicy
27 listopada 2023
Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego dokonała wyboru kandydatów1
Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego dokonała wyboru kandydatów
11 grudnia 2023
Pokaż wszystkie

Talenty Świętokrzyskie 2023 przyznane

Talenty Świętokrzyskie 2023 przyznane

Już po raz 24. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagrodził wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów z regionu, przyznając im stypendia “Talenty Świętokrzyskie”. Spotkanie ze stypendystami, wręczenie dyplomów i przekazanie gratulacji odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Stypendia z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Arkadiusza Bąka, wiceprzewodniczącego Marka Strzały, członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki, a także kuratora oświaty Kazimierza Mądzika odebrało 24 stypendystów. W WDK gościli także dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Piotr Kisiel i zastępca dyrektora Renata Bilska.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów. Jednym z najważniejszych instrumentów służących wzmacnianiu potencjału dzieci i młodzieży są stypendia “Talenty Świętokrzyskie”.

Wśród dotychczas nagrodzonych i wyróżnionych osób znaleźli się: laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, studenci mający wybitne osiągnięcia naukowe (wynalazki, aktywna działalność naukowa), laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, turniejów tańca, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów instrumentalnych.

– Dziękuję rodzicom, opiekunom, nauczycielom za to, że dają wam oparcie i możliwość rozwijania swoich pasji i niezwykłych umiejętności – powiedział podczas uroczystości przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk. – Bądźcie otwarci na nowe, rozwijajcie się i kształćcie, by wrócić do Świętokrzyskiego i wspierać jego rozwój, pracując tu i mieszkając – dodał przewodniczący.

– Jesteście naszą nadzieją i przyszłością, z podziwem patrzymy na rozwój naszych świętokrzyskich utalentowanych uczniów i studentów, zdobywających nagrody, prezentujących umiejętności artystyczne, umysł, ale też pracowitość i pomysłowość – powiedział wręczając stypendia tegorocznym laureatom członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka. – Może przyznane wsparcie finansowe nie jest olbrzymie, ale to jeden z elementów podkreślających nasze uznanie i mamy nadzieję, mobilizujący do dalszej pracy.

W tegorocznej edycji spośród zgłoszonych 63 wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów i dla studentów, członkowie komisji zarekomendowali Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego 24 osoby.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział m.in. prof. dr hab. Jarosław Karpacz, prorektor ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Włodzimierz Makieła, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, dr Małgorzata Sztorc, pracownik Katedry Zarządzania i Marketingu Politechniki Świętokrzyskiej, pracująca w komisji stypendialnej.

Podczas gali gratulacje przekazano Kamilowi Kumorowi, Kamila Kumora, laureatowi ogólnopolskiego konkursu MATURA NA 100%, który uzyskał tytuł laureata tego konkursu. Jego organizatorzy wybierają i nagradzają uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas egzaminu maturalnego. Kamil to absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Aktualnie jest studentem I roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Uroczystość wręczenia stypendiów “Talenty Świętokrzyskie” umiliły prezentacje taneczne Natalii Fijas, Partycji Kwiecień, oraz występ wokalny Mai Janowskiej i Hanny Maciejczyk.

Stypendium Talenty Świętokrzyskie 2023 dla uczniów otrzymali:

Paweł Bednarski, uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu,
Natalia Fijas, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
Michał Jamróz, uczeń Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie,
Maja Janowska, uczennica Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie,
Patrycja Kwiecień, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
Patrycja Kopacz, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach,
Hanna Maciejczyk, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie,
Joanna Orłowicz, uczennica I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
Michał Wąsiel, uczeń Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Stypendium Talenty Świętokrzyskie 2023 dla studentów otrzymali:

Karolina Cebula, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Joanna Cielecka, studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Luiza Dębska, studentka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Dominik Drobek, student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Piotr Klusek, student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
Natalia Krawczyk, studentka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Antonina Jasztal, studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Kornelia Mazur, studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Rafał Micigolski, student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Franciszek Mochocki, student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Izabela Oleś, studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Mateusz Pięta, student Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Fryderyk Sadłocha, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Adrian Suliga, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Kacper Ślusarczyk, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

źródło: swietokrzyskie.pro