fbpx

Komitet Regionów i Komisja Europejska pomogą regionom wykorzystać środki z polityki spójności

Laureatka pierwszej Nagrody im. Pawła Adamowicza
17 stycznia 2022
Sesja plenarna Komitetu Regionów
28 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

Komitet Regionów i Komisja Europejska pomogą regionom wykorzystać środki z polityki spójności

Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska zintensyfikują współpracę mającą na celu wspieranie władz lokalnych i regionalnych w efektywnym wykorzystywaniu 500 mld euro dostępnych w ramach funduszy unijnych i współfinansowania krajowego. Chcą też zapewnienia komplementarności środków UE z instrumentem odbudowy.

Dokument zawierający wspólny plan działania został podpisany we wtorek (25.01) przez unijną komisarz ds. spójności i reform Elisę Ferreirę, szefa Komitetu Regionów (KR) Apostolosa Tzitzikostas oraz przewodniczącą Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) KR Nathalie Sarrabezolles.

Komisarz Ferreira powiedziała, że „zarówno w czasie kryzysu, jak i teraz, w trakcie ożywienia, polityka spójności okazała się podstawą modeli rozwoju i solidarności UE”.

„Niezależnie od wyzwania, od ekologicznej i sprawiedliwej transformacji do rewolucji cyfrowej, od zmian demograficznych po wizję obszarów wiejskich, polityka spójności ma zapewnić, aby wszystkie regiony w pełni z niej skorzystały i aby żaden region nie pozostał w tyle” – zaznaczyła Ferreira.

Zdaniem szefa Komitetu Regionów, pandemia udowodniła, że razem jesteśmy silniejsi i że spójność jest filarem naszej Unii. Jak zauważył, to ogromna odpowiedzialność, żeby przekształcić bezprecedensowe inwestycje UE w nowe możliwości dla wszystkich obywateli.

„Nasza zdolność do łączenia podmiotów unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych zadecyduje o naszych szansach na stworzenie bardziej spójnej, zrównoważonej i połączonej Europy. Dlatego Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska intensyfikują współpracę” – podkreślił  Tzitzikostas.

„Wspólnie chcemy zwiększyć wsparcie dla tych, którzy realizują inwestycje, upewnić się, że fundusze strukturalne działają w synergii z instrumentem odbudowy i odporności i innymi funduszami UE oraz promują spójność jako podstawową wartość i kompas dla wszystkich polityk UE” – dodał.

Plan wspólnego działania unijnych instytucji obejmuje pięć priorytetowych obszarów współpracy i wyznacza cele strategiczne na bieżący okres budżetowy, który trwa do 2027 r.

Pięć priorytetów to: wsparcie władz lokalnych i regionalnych zarządzających funduszami UE, promowanie synergii i unikanie nakładania się na siebie funduszy strukturalnych i innych źródeł finansowania, takich jak instrument odbudowy i odporności, promowanie idei spójności jako ogólnej i fundamentalnej wartości Unii Europejskiej, wzmocnienie współpracy transgranicznej oraz komunikowanie wartości dodanej spójności.

 

Źródło: samorzad.pap

foto: Komitet Regionów