fbpx

Konferencja pt. Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem osób starszych w Polsce

Centrum Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku już otwarte
11 października 2022
Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego
3 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Konferencja pt. Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem osób starszych w Polsce

Wojewoda Podlaski, Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa oraz Konsultant Wojewódzki ds. GERIATRII w woj. podlaskim zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową wieńczącą Projekt „Audyt obywatelski leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce” pt. Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem osób starszych w Polsce”

Konferencja odbędzie 26 listopada 2022 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest rejestracja do dnia 18 listopada 2022 za pomocą formularza on-line:

Formularz rejestracyjny na Konferencję naukowo-szkoleniową pt. Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem osób starszych w Polsce” Białystok, 26 listopada 2022 r. (google.com)

 

Ramowy Program Konferencji 26 listopada 2022 r

 

DO KOGO SKIEROWANE JEST WYDARZENIE?

 

Konferencja skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, pacjentów seniorów oraz specjalistów z zakresu zdrowia publicznego a także studentów i przedstawicieli zawodów, które na co dzień stykają się z problematyką opieki nad osobami starszymi w Polsce.

 

CEL KONFERENCJI

 

Celem wydarzenia jest podsumowanie działań i rezultatów w ramach projektu i podjęcie dyskusji środowiska społecznego i medycznego na temat problemu wielolekowości wśród seniorów oraz możliwości współpracy w celu wypracowania rozwiązań naprawczych.

 

PARTNERZY:

 

Fundacja na Rzecz Pacjentów Opieka Farmaceutyczna w Centrum Uwagi

 

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

 

PATRONAT HONOROWY: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Marszałek Województwa Podlaskiego

 

PATRONAT MEDIALNY: TVP 3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Rzeczpospolita, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Kurier Poranny, Wrota Podlasia.

 

UWAGA! Udział w konferencji jest bezpłatny. Na podstawie list obecności zostaną przygotowane certyfikaty do pobrania za pomocą dokumentu on-line.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

Ze względu na dla osób chcących wziąć udział w konferencji stacjonarnie, warunkiem jest wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego online: do dnia 18 listopada 2022 r.

Osoby, które dokonały rejestracji, otrzymają na podany adres e-mail zwrotne potwierdzenie uczestnictwa.

Organizatorzy mają prawo przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń.

W przypadku braku wolnych miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych drogą elektroniczną.

Informacja o braku wolnych miejsc zostanie zamieszczona na stronie internetowej: Aktualności | Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa (fundacjafcis.pl)

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, Organizatorzy proszą o przesłanie informacji o rezygnacji na adres email: fcis@gmail.com z uwagi na tworzoną listę rezerwową uczestników Konferencji.

Uczestnik/ka zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające

z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika/czki.

Organizatorzy podejmują wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne

z powszechnie przyjętymi przepisami służącymi ochronie poufności informacji ujętych w formularzu.

Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie oraz wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników/ek, Prelegentów/ek i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych o konferencji pt. „Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem osób starszych w Polsce”.

Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem Konferencji na adres e-mail: fcis@gmail.com

Koszt przejazdu oraz koszty pobytu Uczestnik/ka Konferencji pokrywa we własnym zakresie.

W zakresie indywidualnego dostępu on-line do transmisji konferencji on-line na żywo uczestnik/ka kontaktuje się indywidualnie wysyłając informację z prośbą o dostęp pod adres e-mail: fcis@gmail.com

Na podstawie list obecności zostaną przygotowane certyfikaty do pobrania za pomocą dokumentu on-line o czym uczestnik/uczestniczka zostanie poinformowana drogą elektroniczną.