fbpx
samolot
Ku lepszej przyszłości lotnisk regionalnych
23 kwietnia 2021
spotkanie
Potrzeby terytorialne podstawą sprawiedliwej transformacji
29 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

KR apeluje w sprawie roli regionów w zarządzaniu WPR

pole kwiatów

Dyskusje na temat roli regionów w przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR) wchodzą w fazę rozmów trójstronnych. Dlatego Europejski Komitet Regionów zwrócił się do Rady UE i Komisji Europejskiej o dostosowanie się do stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie opartego na regionach zarządzania wspólną polityką rolną.

W pismach skierowanych do Marii do Céu Antunes, minister rolnictwa Portugalii, która sprawuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE, oraz do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Janusza Wojciechowskiego, Europejski Komitet Regionów (KR) zaapelował do unijnych instytucji, aby zapewnić „kompleksowe i wspólne europejskie podejście do zarządzania interwencjami regionalnymi w ramach przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR)”.

Pisma zostały wysłane przed posiedzeniem Rady ds. Rolnictwa (26 kwietnia) oraz przed nową rundą negocjacji między instytucjami Unii Europejskiej w sprawie przyszłej WPR.

Rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR określi sposób zarządzania tą polityką w przyszłości. Europejski Komitet Regionów wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie brakiem wspólnej wizji roli władz regionalnych w zarządzaniu przyszłą WPR. KR domaga się, aby europejskie regiony odgrywały kluczową rolę w tym procesie, jak również utrzymały, a nawet wzmocniły swoją pozycję we wdrażaniu WPR, zwłaszcza w przypadku drugiego filaru, dotyczącego wspierania obszarów wiejskich.

Koalicja Agriregions, AREFLH, AREPO i Euromontana – organizacje reprezentujące łącznie ponad 30 regionów z 9 państw członkowskich, w tym z Polski – również wyraziły swoje obawy i przyłączyły się do apelu o większe uznanie roli regionów europejskich w opracowywaniu, zarządzaniu i realizacji przyszłych planów strategicznych WPR.

Barometr regionalny i lokalny opublikowany przez Europejski Komitet Regionów w październiku 2020 r. wykazał, że 33 proc. obywateli UE chce, aby regiony i miasta miały większy wpływ na unijną politykę rolną i rozwoju obszarów wiejskich.

 

Źródło: Serwis Samorządowy PAP