fbpx

Lubelskie przekazało karetki pogotowia partnerskim regionom Ukrainy

Nowy most w Lublinie dzięki Funduszom Europejskim
Nowy most w Lublinie dzięki Funduszom Europejskim
19 września 2023
Kraśnicki szpital zyskał nowy obiekt
1 października 2023
Pokaż wszystkie

Lubelskie przekazało karetki pogotowia partnerskim regionom Ukrainy

Obszar polsko – ukraińskiego pogranicza boryka się z problemami będącymi skutkiem rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę i napływem migrantów.

Biorąc pod uwagę znaczenie wyzwań migracyjnych na Ukrainie i w Polsce, w szczególności na pograniczu ukraińsko-polskim, władze Programu Współpracy Transgranicznej Polska – (Białoruś) – Ukraina 2014 – 2020 w oparciu o zapisy art. 11 Rozporządzenia (UE) nr 2022/2192, zdecydowały o przeznaczeniu ok. 2 mln EUR na dodatkowe projekty w ramach bezpośredniej, pozakonkursowej procedury grantowej.

Zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego podjętą w dniu 30 stycznia 2023 r., do każdego z czterech polskich regionów objętych Programem, skierowane zostały środki finansowe UE po 0,5 mln EUR z przeznaczeniem na wsparcie działań pomocowych dla Ukrainy i migrantów ukraińskich.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, podjął decyzję o przeznaczeniu w ramach tego projektu kwoty 0,5 mln EUR na zakup nowego sprzętu tj.:

  • 4 wyposażonych karetek pogotowia;
  • 4 agregatów prądotwórczych;
  • materiałów medycznych (opatrunków, opasek uciskowych).

Zakupiony w ramach projektu sprzęt został w całości przeznaczony ukraińskim regionom partnerskim Lubelszczyzny, tj. obwodom: lwowskiemu, wołyńskiemu, rówieńskiemu oraz zakarpackiemu.

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego realizacja projektu „Lubelskie dla Ukrainy” (L4U) powierzona została Lubelskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu S.A., który jest beneficjentem wiodącym.

Bezpośrednimi odbiorcami pomocy zgodnie ze wskazaniami poszczególnych władz obwodowych są jednostki medyczne z regionów partnerskich:

  • Obwód Lwowski – Komunalne Przedsiębiorstwo non-profit Lwowskiej Rady Obwodowej „Lwowskie Obwodowe Centrum Ratownictwa Pomocy w Katastrofach i Medycyny” we Lwowie
  • Obwód Wołyński – Przedsiębiorstwo Komunalne „Wołyńskie Obwodowe Centrum Ratownictwa Medycznego Pomocy i Medycyny Katastrof” Wołyńskiej Rady Obwodowej w Łucku
  • Obwód Rówieński – Przedsiębiorstwo komunalne „Obwodowe Centrum Ratownictwa Medycznego i Medycyny Katastrof” Rówieńskiej Rady Obwodowej w Równem.
  • Obwód Zakarpacki – Komunalne Przedsiębiorstwo Niekomercyjne „Zakarpackie Obwodowe Centrum Ratownictwa Medycznego” Zakarpackiej Rady Obwodowej w Użhorodzie.

Uroczystego przekazania ambulansów oraz zakupionego sprzętu dokonał w imieniu Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego w dniu 19 września 2023 r. w symbolicznym miejscu na dziedzińcu Zamku w Żółkwi (Ukraina).

W uroczystości udział wzięli m. in. Pan Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pan Sławomir Misiak Konsul RP w Łucku, Pan Tomasz Kowal Wicekonsul RP we Lwowie, Pan Bogdan Kawałko Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL oraz przedstawiciele władz obwodów lwowskiego, rówieńskiego, wołyńskiego, zakarpackiego i ukraińskich jednostek medycznych.

źródło: lubelskie.pl


ZWRP włącza się kampanię profrekwencyjną i zachęca do wzięcia udziału w wyborach. Już 15 października ważny dzień dla Polaków!