fbpx

Marszałkowskie dotacje na ochronę kujawsko-pomorskich zabytków

urząd
Marszałkowie spotkają się na Konwencie
3 września 2021
Z Konwentu Marszałków RP w Toruniu
10 września 2021
Pokaż wszystkie

Marszałkowskie dotacje na ochronę kujawsko-pomorskich zabytków

Remonty konserwatorskie, prace restauratorskie oraz roboty budowlane – na renowację zabytkowych obiektów Kujaw i Pomorza trafiło w tym roku rekordowe 10,4 mln złotych. Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski wręczył 7 września w Pałacu Dąmbskich kolejne spośród 172 umów na dofinansowanie projektów wojewódzkiego programu ochrony zabytków.

– Troska o zabytki jest narodową powinnością. Samorząd województwa czyni wiele, by pozostawić nasze dziedzictwo w takim stanie, który pozwoli kolejnym pokoleniom cieszyć się i szczycić nim jak najdłużej – podkreślił podczas spotkania wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Najwyższe przekazane w tym roku wsparcie wynosi blisko 400 tysięcy złotych. Wśród wybranych do dofinansowania zadań są prace konserwatorskie i restauratorskie w kościołach, w tym w świątyniach w niewielkich miejscowościach, kompleksach pałacowo-dworskich, kamienicach oraz zabytkowych gmachach instytucji wpisanych do rejestru zabytków. Część umów została przekazana podczas lipcowego spotkania. (https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/37411-dotacje-na-rzecz-ochrony-naszego-dziedzictwa)

Lista przyznanych dotacji w podziale na powiaty Zabytki – lista wrzesień

Dotacje, na które składają się środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa, umożliwią m.in.:

 

  • remont dachu nad prezbiterium kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy,
  • kolejny etap prac przy pokryciu dachowym i więźbie dachowej kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Bydgoszczy (1872 r.),
  • remont elewacji kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim,
  • prace konserwatorskie przy elewacji kościoła św. Mikołaja w Kruszynach (powiat brodnicki),
  • remont zespołu budynków cmentarnych w Chodczu (powiat włocławski),
  • wymianę i odtworzenie okien wraz z witrażami oraz drzwi zewnętrznych w kościele pw. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim (w powiecie inowrocławskim),
  • remont konserwatorski elewacji czołowego bloku kazamatowego Fortu IV im. Żółkiewskiego w Toruniu (XIX w.),
  • prace konserwatorskie przy południowo-wschodnim fragmencie murów miejskich z wieżyczką wodną przy kanale Trynka w Grudziądzu,
  • konserwację i restaurację ołtarza głównego z kościoła farnego Wniebowzięcia NMP w Chełmnie.

 

Zobacz Przywracamy blask zabytkom (https://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/37517-przywracamy-blask-zabytkom-2)

 

Wojewódzki program ochrony zabytków

 Samorząd województwa realizuje program ochrony zabytków od trzynastu lat. W tym czasie na zadania związane z restauracją i remontami konserwatorskimi w zabytkowych obiektach przekazał blisko 123 mln zł. Wsparcie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu województwa. Aktywność regionu w dziedzinie ochrony zabytków zauważyła Unia Europejska, która przyznała Kujawsko-Pomorskiemu prestiżowe wyróżnienie Europa Nostra (http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26834&Itemid=126).

 

Zobacz Program ochrony zabytków: mamy się czym pochwalić (https://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/34041-program-ochrony-zabytkow-mamy-sie-czym-pochwalic-2)

Foto: Mikołaj Kuras dla UMWKP.