fbpx
mikrofon
Społeczności lokalne muszą zostać wysłuchane
11 maja 2021
Jakub Chełstowski
Marszałek Chełstowski za falą renowacji
4 czerwca 2021

– Demokracja jest jednym z najcenniejszych zasobów Unii Europejskiej i należy ją stale aktualizować i bronić na wszystkich poziomach – podkreśla prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, sprawozdawczyni opinii Komitetu Regionów na temat europejskiego planu działania na rzecz demokracji.

 

Projekt opinii, który przegłosowała Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Europejskiego Komitetu Regionów, trafi pod obrady Komitetu na sesji plenarnej,  którą zaplanowano w dniach 30 czerwca – 2 lipca.

 

Zdaniem prezydent Gdańska, przedstawiciele lokalni i regionalni stanowią ważny filar walki z dezinformacją i podtrzymywania demokratycznej debaty politycznej z obywatelami. „Mogą odgrywać zasadniczą rolę w promowaniu umiejętności korzystania z mediów cyfrowych, krytycznego myślenia i przejrzystości kampanii politycznych” – wyjaśniła.

 

W projekcie opinii podkreślono, że Komitet Regionów z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej w postaci Europejskiego Planu działania na rzecz demokracji (EPDD). Wskazano, że w europejskiej przestrzeni publicznej i politycznej można zaobserwować wzrost zagrożeń związanych z populizmem i nacjonalizmem, z manipulacją społeczeństwem, używających dezinformacji, mowy nienawiści i kreujących teorie spiskowe.

 

-Prowadzi to do polaryzacji, agresji, nietolerancji i poważnych deficytów w zakresie solidarności społecznej – podkreślili samorządowcy.

 

W projekcie opinii zauważano, że Unia Europejska to organizm, przypominający swoją strukturą naczynia połączone. Pogorszenie stanu praw i wolności obywatelskich w jednym kraju członkowskim, ma – według samorządowców – realny, negatywny wpływ na demokrację w całej europejskiej rodzinie i jest zagrożeniem dla naszych wspólnych wartości.

 

Komitet Regionów zaznaczył, że podnoszenie świadomości obywateli to długotrwały i złożony proces, polegający m.in. na rozwijaniu umiejętności w zakresie korzystania z mediów w tym radzenia sobie z nowymi sposobami uzyskiwania dostępu do informacji i ich rozpowszechniania. Zdaniem samorządowców, umiejętności te muszą iść w parze z krytyczną analizą informacji i jej źródeł.

 

-Europejska demokracja jest zagrożona nie tylko przez zewnętrznych agresorów dążących do destabilizacji UE, ale również przez czynniki wewnętrzne atakujące to, co w UE najważniejsze – wspólnotę – wskazał KR.

 

Wezwał przy tym do położenia nacisku na edukację Europejczyka, „świadomego, pełnego tolerancji, zdolnego do kompromisów oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów. Współistnienie różnych poglądów i postaw, to prawdziwa szczepionka przeciw fanatyzmom, rasizmowi i konfliktom etnicznym”.

 

Komitet Regionów dostrzega zasadność powołania do życia europejskiej agencji której zadaniem byłaby profilaktyka w zakresie walki z dezinformacją, mową nienawiści, nietolerancją, przemocą wobec konkretnych grup społecznych, rozpowszechniania teorii spiskowych.

 

W projekcie opinii zwrócono uwagę na rolę rzetelnego dziennikarstwa, również na poziomie lokalnym, w budowaniu zaufania społecznego. – Niezależne media tworzą jeden z najważniejszych filarów demokracji, mają realny wpływ na poziom debaty publicznej – zaznaczył KR.

 

Celem europejskiego planu działania na rzecz demokracji jest wzmocnienie pozycji obywateli i budowanie bardziej odpornych demokracji w całej UE. Realizacji tego celu służą działania: promujące wolne i uczciwe wybory, umacniające wolność mediów, zwalczające dezinformację. Działania te mają być realizowane podczas całej kadencji obecnej Komisji Europejskiej.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP