fbpx
morze
Marszałek Struk o broni chemicznej na dnie Bałtyku
7 maja 2021
demokracja
Na rzecz demokracji
19 maja 2021
Pokaż wszystkie

Społeczności lokalne muszą zostać wysłuchane

mikrofon

– Społeczności lokalne to fundament Europy; Konferencja w sprawie przyszłości Europy musi sprawić, by ich głos został wysłuchany – podkreślił przewodniczący Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas w oświadczeniu z okazji inauguracji konferencji.

W obchodzonym w niedzielę Dniu Europy w Parlamencie Europejskim w Strasburgu uroczyście zainaugurowano Konferencję w sprawie przyszłości Europy, w ramach której przewidziano wiele debat przedstawicieli unijnych instytucji z obywatelami państw UE.

 

Odnosząc się do inauguracji Apostolos Tzitzikostas zauważył, że kryzys pandemiczny wyraźnie pokazał, iż fundamentem UE są społeczności lokalne.

 

– Jako przywódcy lokalni mamy ogromne obowiązki w tych niespokojnych czasach – od zapewnienia usług zdrowotnych i prowadzenia szkół po świadczenie usług społecznych – podkreślił.

 

Przypomniał, że trwająca od ponad roku w całej Europie pandemia COVID-19 wymusiła wprowadzenie ograniczeń w życiu obywateli i innych bezprecedensowych pilnych środków. Zaznaczył przy tym, że w tych trudnych czasach milion demokratycznie wybranych polityków szczebla regionalnego i lokalnego w ponad 300 regionach i 90 tys. gmin, które reprezentują, nie zaprzestało pracy na rzecz mieszkańców regionów, miast i wsi w całej Europie.

 

Jak twierdził, pomimo bezprecedensowych trudności samorządowcy znaleźli nowe sposoby stymulowania badań naukowych i wspierania przedsiębiorstw, dostosowywania lokalnej gospodarki i współpracy ze społeczeństwem obywatelskim.

Zdaniem szefa KR, „nadchodzące miesiące nadal będą trudne dla nas wszystkich, ale jeśli będziemy działać w duchu solidarności i kontynuować wysiłki na rzecz sprawnej i kompleksowej kampanii szczepień, zobaczymy wreszcie światło na końcu tunelu”.

– Musimy zadbać o to, by nasze kluczowe wartości – spójność i solidarność – pozostały zasadami strategii szczepień w UE i jej regionach. Musimy uniknąć rywalizacji o szczepionki między państwami członkowskimi i w obrębie państw członkowskich oraz +przepaści szczepień+, która zwiększyłaby nierówności między naszymi regionami, miastami i wsiami” – podkreślił Apostolos Tzitzikostas.

 

Jak zaznaczył, Europa musi wyjść z tego kryzysu bardziej odporna i formalnie uznać centralne znaczenie władz lokalnych i regionalnych, „mających podstawowe znaczenie dla zapewnienia zdrowia, dobrobytu, odporności i dynamiki naszych społeczności lokalnych”.

 

– Musimy zadbać o skuteczne wykorzystanie funduszy UE, aby pomóc w odbudowie naszych społeczności lokalnych. Musimy być w pełni zaangażowani w opracowywanie i wdrażanie unijnych i krajowych planów odbudowy. Nasz wkład ma kluczowe znaczenie dla kształtowania polityki pozwalającej zarządzać fundamentalnymi przemianami społecznymi, przed którymi stoimy – czytamy w oświadczeniu.

 

Wskazano w nim również, że pandemia COVID-19 jest jednym z czynników przemian, podobnie jak kryzys klimatyczny, cyfryzacja gospodarek i zmiany demograficzne.

Zdaniem Apostolosa Tzitzikostasa, aby ożywić projekt europejski musimy wzmocnić jego demokratyczne funkcjonowanie; musimy razem „zbudować nasz wspólny dom demokracji europejskiej, którego dachem jest Unia Europejska, ścianami – państwa członkowskie, a fundamentami – regiony, miasta i wsie”.

Szef KR uważa, że Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest doskonałą okazją do wzmocnienia demokratycznego funkcjonowania UE. W jego opinii, wsłuchując się w głos obywateli, konferencja musi umożliwić szczerą refleksję w ramach głębokiego procesu demokratyzacji.

Według przewodniczącego Komitetu Regionów, ma to kluczowe znaczenie, by uniknąć podejścia odgórnego, które „podsycałoby tylko demagogiczne i antyeuropejskie fałszywe narracje populistów i eurosceptyków”.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy ma stanowić okazję do pogłębionej refleksji nad kierunkiem działań UE i jej strukturą instytucjonalną. Mieszkańcy UE będą mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach i debatach w całej Unii, a także wyrazić swoje zdanie za pośrednictwem wielojęzycznej platformy internetowej. Komisja Europejska zobowiązała się do podjęcia działań następczych w związku z wynikami konferencji.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP