fbpx

Nowa wspólna polityka rolna przedmiotem rozmów marszałka kujawsko-pomorskiego

Kujawsko-pomorski okrągły stół antysmogowy
Kujawsko-pomorski okrągły stół antysmogowy
21 stycznia 2024
Nowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w kujawsko-pomorskim Strzelnie
4 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Nowa wspólna polityka rolna przedmiotem rozmów marszałka kujawsko-pomorskiego

Nowa wspólna polityka rolna przedmiotem rozmów marszałka kujawsko-pomorskiego

Marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów (NAT) Isilda Gomes przeprowadzili w Brukseli serię konsultacji związanych z przygotowywaną przez nich opinią Komitetu Regionów na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej, która będzie jednym z kluczowych dokumentów dotyczących przyszłości europejskiego rolnictwa. W czwartek (25 stycznia) spotkali się z grupą roboczą Komitetu Regionów ds. Zielonego Ładu.

– Wśród pytań, które sobie stawiamy w toku prac nad opinią, są m.in. te dotyczące wsparcia rolników, którzy zdecydują się na transformację gospodarstwa w kierunku zrównoważonej gospodarki, a także kwestie dotyczące ograniczenia nieuczciwej konkurencji związanej z niekontrolowanym napływem importowanych produktów rolnych. Wierzę, że uda nam się osiągnąć konsensus wszystkich zainteresowanych stron także w kwestii kluczowej roli regionów w zarządzaniu wspólną polityką rolną i w jej wdrażaniu mówi marszałek Piotr Całbecki.

Pierwsze z serii spotkań konsultacyjnych odbyło się w miniony wtorek (23 styczna), wzięli w nim udział interesariusze reprezentujący regiony oraz mniejsze jednostki administracyjne wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organizacje europejskich producentów rolnych. Tematem debaty były m.in. możliwe kierunki zmian wspólnej polityki rolnej i ich znaczenie dla rolnictwa w poszczególnych krajach, w tym w szczególności dla lokalnych społeczności, których pomyślność oparta jest na tej gałęzi gospodarki.

Tego samego dnia po południu marszałek Piotr Całbecki spotkał się z posłem do Parlamentu Europejskiego Herbertem Dorfmannem, który jest koordynatorem Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE (AGRI), z zasiadającą w tej samej komisji europosłanką Marlene Mortler oraz z przewodniczącym AGRI Norbertem Linsem.

Gospodarz województwa kujawsko-pomorskiego i pani Gomes, która jest też burmistrzem portugalskiej gminy Portimão, uczestniczyli też w posiedzeniu grupy roboczej Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” („Green Deal Going Local”). Dyskusja skupiła się m.in. na planowanej reformie wspólnej polityki rolnej w kontekście uwarunkowań europejskiego Zielonego Ładu, czyli działań zmierzających do osiągnięcia przez nasz kontynent neutralności klimatycznej do 2050 roku. Poruszono też kwestie dotyczące wyzwań związanych z koniecznością adaptacji rolnictwa Starego Kontynentu do zmian klimatu oraz ochrony bioróżnorodności upraw i zachowaniem zasobów naturalnych.

źródło: kujawsko-pomorskie.pl

 

5 lutego przygotowywaną opinią zajmie się komisja NAT. Pierwszy projekt dokumentu powinien się pojawić na początku marca, jego przyjęcie zaplanowano na czerwcowe posiedzenie plenarne KR.