fbpx
Legislacja. Mapa wpływu. Renata Janik
13 marca 2023
Konferencja Edukacja Przyszłości pod patronatem ZWRP
14 marca 2023

8 marca br. odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji stałej finansów samorządowych, podczas którego przedstawiona została informacja ministra finansów na temat wpływów i wydatków na poszczególnych poziomach jednostek samorządu terytorialnego w ramach mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego (tzw. „Janosikowego”).

 Wpłat „Janosikowego” do budżetu państwa dokonują ponadprzeciętnie bogate gminy, powiaty i województwa.

W przypadku województw wpłat dokonują te województwa, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 125 %. Kwota wpłat województw w 2023 roku wyniesie 1.169.000 zł i wpłat dokona jedno województwo, tj. województwo mazowieckie. Kwota wpłat będzie wyższa o 32 % w stosunku do wpłat dokonanych w 2022 roku. Jest to efekt wzrostu CIT o 44 %. CIT jest głównym dochodem podatkowym województw.

Wpłaty gmin, powiatów, województw z tytułu „Janosikowego” są powiązane z bieżącą sytuacją finansową danego samorządu. Wpłaty są liczone według danych z bieżącego roku. Obecnie nie zachodzi już rozdwojenie pomiędzy rokiem dokonywania wpłat a rokiem ustalania wysokości wpłat. Wpłaty dokonywane przez województwo mazowieckie w kwocie 1.169.000 zł są przeznaczone na część równoważącą subwencji ogólnej dla województw. W roku 2023 część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

W posiedzeniu uczestniczył mec. Rafał Marchewka, doradca Związku Województw RP.