fbpx
oddech
Pandemia. Komisja Zdrowia ZWRP apeluje do rządzących
3 grudnia 2021
Edu Polskie Regiony. Praca w zespole rozproszonym – wstęp do zagadnienia
7 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Obradował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

2 grudnia br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Uczestnicy wideokonferencji kontynuowali dyskusję zainicjowaną przez Związek Województw RP na temat pogarszającej się sytuacji ekonomicznej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, w tym potrzeby pilnego wprowadzenia waloryzacji wysokości opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz wprowadzenia waloryzacji wynagrodzeń egzaminatorów.

Tym razem w rozmowie uczestniczył wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Mec. Rafał Cieślik (Związek Województw RP) i Mariusz Pauba (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) przybliżyli mu problemy, z jakimi borykają się Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Przeczytaj: Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST – Polskie Regiony

Minister zaproponował możliwość zorganizowania w styczniu 2022 r. osobnego spotkania, które zostanie poświęcone sytuacji WORDów.

W porządku obrad znalazł się również projekt rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Dokument był już przedmiotem dyskusji samorządów z projektodawcą (Ministerstwo Infrastruktury). Jednakże rozmowy i analiza oraz zmiany dokumentu jeszcze trwają.

Przeczytaj: W sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych – Polskie Regiony

Rafał Cieślik zadeklarował, że do 9 grudnia br. zostaną przekazane ewentualne uwagi i sugestie ze strony samorządów województw do nowej wersji projektu. ZWRP konsultuje poprawiony projekt z regionami, w tym z zarządami dróg wojewódzkich.

Projekt będzie omawiany na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się 15 grudnia br.

Obyła się również dyskusja na temat projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który to projekt po dyskusji Zespół zaopiniował pozytywnie.