fbpx

Ostatnie w bieżącej kadencji obrady Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP

Spotkanie Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej oraz Zespołu Koordynatorów ds. Polityki Przestrzennej ZW RP – dzień drugi
15 marca 2024
Po spotkaniu Zespołu Ochrony Środowiska ZWRP
23 marca 2024
Pokaż wszystkie

Ostatnie w bieżącej kadencji obrady Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP

Komisja ds. Finansów Publicznych ZWRP oraz Skarbnicy Województw spotkali się na posiedzeniu online, by omówić sytuację finansową województw na koniec 2023 roku, a także porozmawiać o budżetach na rok 2024.

Stanisław Mazur – Skarbnik Województwa Opolskiego przedstawił propozycję stanowiska w sprawie dostępu do informacji o faktycznych wpływach z tytułu udziału samorządów województw w podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalono, że projekt tego stanowiska po doprecyzowaniu poprawek zostanie przekazany do członków Komisji, celem przyjęcia w głosowaniu obiegowym.

Innym ważnym punktem posiedzenia była prezentacja Piotra Strusia – przedstawiciela województwa wielkopolskiego, na temat sposobu wyliczania przez Ministerstwo Finansów udziałów CIT dla województw wraz z prognozą korekty CIT za lata 2023-2024.

Przyjęto także propozycje do planu pracy na rok 2024.

Ze względu na to, że było to ostanie posiedzenie w tej kadencji samorządowej, Przewodnicząca Komisji Elżbieta Berezowska podziękowała wszystkim uczestnikom za aktywny udział podczas wszystkich spotkań w czasie mijającej kadencji.

Spotkanie odbyło się 14 marca. Biuro Związku Województw RP reprezentowała podczas posiedzenia Komisji Lidia Sztramska.