fbpx

Spotkanie Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej oraz Zespołu Koordynatorów ds. Polityki Przestrzennej ZW RP – dzień drugi

Ostatnie w kadencji posiedzenie Komisji ds. Żywności ZWRP
15 marca 2024
Ostatnie w bieżącej kadencji obrady Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP
20 marca 2024
Pokaż wszystkie

Spotkanie Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej oraz Zespołu Koordynatorów ds. Polityki Przestrzennej ZW RP – dzień drugi

Polityka spójności i Audyt krajobrazowy województwa – to dwa tematy, pod znakiem których upłynął drugi dzień posiedzenia w Chorzowie. 15 marca był dla przedstawicieli ZWRP szczególnie intensywny, z racji równolegle odbywających się paneli.

Pierwszy dzień upłynął obu zespołom na pochylaniu się nad kwestią modelu funkcjonalno-przestrzennego. Więcej o tym co się działo pierwszego dnia spotkań zespołów przeczytacie tu KLIK

Piątek, drugi dzień to czas pracy w zespołach. Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej będzie koncentrować się na przyszłości polityki spójności. W pierwszej części dnia swoje wystąpienia poprowadziła Renata Calak – Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która przybliżyła uczestnikom spotkania stan prac MFiPR nad przyszłą Polityką spójności. Bezpośrednio po niej głos zabrał Piotr Żuber – Radca Generalny (także z Departamentu Strategii MFiPR), referując stanowisko rządu RP w pracach nad PS, zaangażowanie województw w opracowaniu stanowisk i efekty debat w ramach polskiej prezydencji w UE. Po nim przyszła pora na przedstawiciela Związku Województw RP – Radomira Matczaka, który prezentował efekty prac nad Raportem Grupy wysokiego szczebla ds. przyszłości Polityki Spójności. Te trzy wystąpienia posłużyły jako podstawa do dyskusji między uczestnikami spotkania, która potrwała do końca dnia.

Równolegle pracował Zespół koordynatorów ds. Polityki Przestrzennej Związku Województw RP. Do południa skupiono się na temacie sporządzania dokumentu audytu krajobrazowy województwa. Profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Urszula Myga-Piątek oraz Andrzej Weigle – Prezes Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska zaprezentowali stan zaawansowania prac nad Audytem krajobrazowym województwa śląskiego. Po nich przeglądu stanu zaawansowania prac nad Audytami krajobrazowymi dokonali w krótkich, kilkuminutowych setach przedstawiciele pozostałych piętnastu województw. To stworzyło podwaliny do dalszej dyskusji na temat najważniejszych wyzwań w pracach nad audytem krajobrazowym, takich jak rekomendacje, LFA, konsultacje społeczne.

Drugi panel spotkania zespołu koordynatorów ds. Polityki Przestrzennej ZW RP był poświęcony wdrożeniu Audytu krajobrazowego województwa i ścieżkom postępowania uwzględniającym zmiany w systemie planowania przestrzennego. Tym razem doświadczeniami województw, właśnie w zakresie wdrażania, dzieliła się Jowita Maćkowiak – Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Po niej wystąpiła Ewa Birek – Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Ich zwięzłe prezentacje zwieńczyła dyskusja pomiędzy uczestnikami.

Związek Województw RP, poza wspomnianym wyżej Radomirem Matczakiem reprezentował (obecny także pierwszego dnia spotkania w Chorzowie) dyrektor biura – Jakub Mielczarek.