fbpx

Ostatnie w kadencji posiedzenie Komisji ds. Żywności ZWRP

Zespoły eksperckie oraz koordynatorów debatowały o modelu funkcjonalno-przestrzennym.
Zespoły eksperckie oraz koordynatorów debatowały o modelu funkcjonalno-przestrzennym
14 marca 2024
Spotkanie Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej oraz Zespołu Koordynatorów ds. Polityki Przestrzennej ZW RP – dzień drugi
15 marca 2024
Pokaż wszystkie

Ostatnie w kadencji posiedzenie Komisji ds. Żywności ZWRP

Komisja ds. Żywności Związku Województw RP spotkała się 13 marca, by po raz ostatni w bieżącej kadencji pochylić się nad najważniejszymi bieżącymi kwestiami. Posiedzenie miało charakter hybrydowy z możliwością zdalnego udziału części uczestników.

Posiedzenie Komisji otworzył Krzysztof Grabowski – Przewodniczący Komisji, a jednocześnie wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Przewodniczący przywitał gości, podsumował działalność Komisji w roku 2023, przy tej okazji składając uczestnikom serdeczne podziękowania za aktywny w posiedzeniach tego gremium. Również członkowie Komisji mieli okazje do wypowiedzi, podkreślając najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w okresie kadencji.

W spotkaniu udział wzięła Grażyna Kurpińska, reprezentująca Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, która przedstawiła informację nt. tegorocznej edycji Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Dariusz Wawrzyniak dyrektor Grupy Produktów MTP, wspomniał o tegorocznej edycji „Targów Smaki Regionów”, które co roku odbywają się w Poznaniu. Zaplanowano je na 27-29 września 2024.

Członkowie Komisji dyskutowali także nt. działań w sprawie zarejestrowania znaku Europejskiego Dziedzictwa Smaki Regionów. Ustalono, że Biuro Związku przygotuje kompleksową informację podsumowująca dotychczasowe działania w tym zakresie, w tym prace prowadzone przez Kancelarię Prawną nad projektem regulaminu dla znaku towarowego gwarancyjnego „Europejskie Dziedzictwo Smaki Regionów”, do którego regiony wcześniej przesyłały swoje uwagi.

W porządku obrad znalazła się także informacja regionów o planowanych wydarzeniach w poszczególnych województwach. Biuro Związku Województw RP reprezentowała na spotkaniu Lidia Sztramska.