fbpx
Ostatnie w bieżącej kadencji obrady Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP
20 marca 2024
5 lat współpracy ZWRP i Niepodległej
5 lat współpracy ZWRP i Niepodległej
23 marca 2024
Pokaż wszystkie

Po spotkaniu Zespołu Ochrony Środowiska ZWRP

Zespół Ochrony Środowiska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej spotkał się 20 marca 2023 w Katowicach, by przedyskutować bieżące kwestie, m.in. nielegalne przetrzymywanie odpadów niebezpiecznych i ich usuwanie czy modyfikacja niektórych przepisów w obszarze gospodarki odpadami. Wysłuchał także prezentacji o gospodarce obiegu zamkniętego, którą referował Dyrektor Biura ZWRP dr Jakub Mielczarek.

Prezentacja Jakuba Mielczarka była pierwszym punktem w agendzie spotkania. Była ona podstawą do rozmowy na temat gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i tego czym różni się od modelu gospodarki linearnej.

– Musimy mieć głęboką świadomość tego, że Gospodarka Obiegu Zamkniętego to dzisiaj klucz do przeciwdziałania zmianom klimatu. Nie da się dbać odpowiedzialnie o środowisko bez kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami – podkreślił dyrektor biura ZWRP.

Jakub Mielczarek ZWRP gospodarka obiegu zamkniętego

Dalsza dyskusja obejmowała spojrzenie na GOZ nie tylko z perspektywy producenta, lecz także Urzędów Marszałkowskich. Debatowano o tym, jakie są role dla tych dwóch grup uczestników procesu we wdrażaniu gospodarki cyrkularnej.

Założeniem spotkania w Katowicach była merytoryczna dyskusja na kluczowe tematy i dotycząca bieżących wyzwań. Podczas posiedzenia poruszono dodatkowo kwestie:

  • Powstawanie miejsc nielegalnego przetrzymywania odpadów niebezpiecznych, zwiększenie nadzoru nad ich przepływem oraz ich usuwania;
  • Modyfikacja / uzupełnienie niektórych przepisów w obszarze gospodarki odpadami, m.in. tych dotyczących utraty statusu odpadów, zezwoleń sektorowych wydawanych na podstawie ustawy o odpadach na podmiot powstały w wyniku przekształcenia, pozwoleń na wytwarzanie odpadów z ustawy, powołanie funduszu gwarancyjnego jako zabezpieczenie roszczeń czy zapobieganie nieprawidłowościom podczas rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych poprzez wypełnienie odpadami;
  • Udoskonalenie działania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) z punktu widzenia kontroli środowiskowych w szerokim aspekcie;
  • Zapewnienie mechanizmów prawnych umożliwiających wypełnienie obowiązku usunięcia wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r.;
  • Opracowanie i wdrożenie krajowej strategii przechodzenia gospodarki linearnej na cyrkularną;
  • Osiąganie przez gminy wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz podjęcie wspólnych przez marszałków województw działań mających na celu opracowanie jednolitych zasad wypełniania sprawozdań i wyliczania ww. poziomu.

Przedyskutowano także projekt stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie skutecznego przeciwdziałania zjawisku nielegalnego porzucania odpadów niebezpiecznych.

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.