fbpx

Pakiet „Gotowi na 55” musi gwarantować miastom i regionom bezpośrednie finansowanie

szczepionka przeciwko covid
Jaki świat po pandemii? Sesja plenarna Forum Ekonomicznego z udziałem Komisarza UE ds. Rolnictwa
9 września 2021
O roli regionów w odbudowie Europy
22 września 2021
Pokaż wszystkie

Pakiet „Gotowi na 55” musi gwarantować miastom i regionom bezpośrednie finansowanie

Bezsprzecznie powinniśmy zabiegać o to, aby nowe i zaktualizowane przepisy towarzyszące pakietowi „Gotowi na 55”, zakładającemu kompleksowe działania na rzecz klimatu, gwarantowały miastom i regionom kluczową rolę i bezpośrednie finansowanie – oceniła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Na posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów, które odbyło się w ostatni czwartek (11.09) prezydent Zdanowska podkreślała rolę miast w przechodzeniu na neutralność klimatyczną. „To my, samorządy posiadamy odpowiednie kompetencje prawne i – przede wszystkim – znamy potrzeby zarówno sektora publicznego, jak i mieszkańców w tym złożonym procesie” – akcentowała Hanna Zdanowska.

Według niej to właśnie na samorządy spada ciężar realizacji działań związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków, zrównoważonym transportem, rewitalizacją społeczno-gospodarczą, ochroną różnorodności biologicznej i walką z ubóstwem energetycznym. I to dlatego na poziomie samorządowym – w ocenie prezydent Łodzi – należy koncentrować zarówno procesy decyzyjne, jak i finansowanie działań podejmowanych na rzecz osiągania celów klimatycznych.

„Pakiet +Gotowi na 55+ jest bez wątpienia zobowiązaniem bardzo ambitnym. Tym bardziej musimy mieć na uwadze wpływ pandemii COVID-19 na nasze życie i konsekwencji jakie miała dla realizacji naszych działań. Jednym z większych problemów, które się z tym wiążą jest powszechny i drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych, a często też brak ich dostępności” – zauważyła Zdanowska.

Jak podkreśliła, Łódź już odnotowała wzrost kosztów planowanych i realizowanych inwestycji o 30 proc., a w przypadku dużych inwestycji nawet 2-letnie opóźnienia w terminach ich zakończenia.

„Zauważamy też potencjalne zagrożenie ze strony przepisów dotyczących efektywności energetycznej na planowane działania Łodzi w zakresie rewitalizacji” – zaznaczyła Zdanowska.

Powiedziała, że samorządowcy postulują, by nowe regulacje nie wprowadzały do już istniejących, często restrykcyjnych przepisów, nowych rozstrzygnięć utrudniających prowadzenie projektów renowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów w zakresie konserwacji i ochrony zabytków.

„Musimy też mieć na uwadze konsekwencje rozszerzenia rynku emisji dwutlenku węgla na sektor budowlany i transportowy dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw. Kosztami tych zmian obciążeni będą przede wszystkim przedstawiciele klasy średniej i najubożsi mieszkańcy miast” – wskazała Zdanowska. „Pakiet +Gotowi na 55+ oznacza dla nas wszystkich koszty, które musimy ponieść przy jednoczesnym spadku dochodów. W Łodzi, której jestem prezydentem, dochody z tytułu opłat lokalnych spadły nawet o 40 proc.” – dodała.

Według Zdanowskiej, wszystko to wskazuje na absolutną konieczność stworzenia dla samorządów sprawnego mechanizmu bezpośredniego pozyskiwania funduszy z pominięciem szczebla krajowego. Tylko uproszczenie procedur dostępu do środków finansowych pozwoli nam na skuteczną realizację działań Pakietu „Gotowi na 55”.

W połowie lipca Komisja Europejska przyjęła główną część pakietu propozycji legislacyjnych „Gotowi na 55” („Fit for 55”). Chodzi o kompleksowe działania na rzecz realizacji przez Unię Europejską celu redukcji emisji CO2 w 2030 r. o 55 proc. w porównaniu do 1990 r. Przedstawiony pakiet legislacyjny jest propozycją, nad którą będą się teraz toczyły dyskusje w Radzie UE i Parlamencie Europejskim.

Źródło: samorzad.pap.pl

Foto: © European Union / Denis Closon