fbpx

Podkarpackie na Dniach Studyjnych EKR KR na Węgrzech

Nowy Dyrektor Zamku w Łańcucie
6 listopada 2023
W Brukseli o unijnych regionach
W Brukseli o unijnych regionach
20 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Podkarpackie na Dniach Studyjnych EKR KR na Węgrzech

Podkarpackie na Dniach Studyjnych EKR KR na Węgrzech

Promowanie polityki przyjaznej rodzinie oraz wspieranie tradycji historycznych, regionalnych i kulturowych – to główne tematy dyskusji członków Komitetu Regionów w ramach Dni Studyjnych EKR. Uczestnikiem konferencji, które zorganizowane zostały w Izbie Wyższej węgierskiego parlamentu jest marszałek Władysław Ortyl, pierwszy wiceprzewodniczący Grupy EKR KR.

Zanim jednak rozpoczęła się konferencja marszałek uczestniczył w spotkaniu z László Kövérem, przewodniczącym Węgierskiego Parlamentu przy udziale Anny Magyar, wiceprzewodniczącej Grupy EKR KR, członka i przewodniczącej Komisji Rady Komitatu Csongrád-Csanád z Węgier. Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się przewodniczącego i członków Komitetu Regionów.

W siedzibie węgierskiego parlamentu członkowie Grupy EKR uczestniczyli w konferencji poświęconej kwestiom społecznym oraz kulturowym.

Pierwszy z paneli dyskusyjnych dedykowany był kwestiom promowania polityki przyjaznej rodzinie w celu przeciwdziałania niżowi demograficznemu. Wśród prelegentów debaty znalazł się marszałek Władysław Ortyl. W dyskusji uczestniczyli także Judit Varga, była minister sprawiedliwości, przewodnicząca Komisji Spraw Europejskich węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, Maddalena Morgante, posłanka do Parlamentu Europejskiego, szefowa departamentu ds. rodziny i wartości nienegocjowalnych Fratelli d’Italia, Roberto Ciambetti, przewodniczący Rady Regionalnej Wenecji Euganejskiej z Włoch, Juan García-Gallardo, wiceprzewodniczący rządu wspólnoty autonomicznej Kastylia i León z Hiszpanii, Ágnes Hornung, sekretarz stanu ds. rodzin w węgierskim Ministerstwie Kultury i Innowacji.

W czasie debaty marszałek Ortyl mówił o działaniach polskiego rządu, ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb rodzin oraz o inicjatywach podejmowanych na poziomie samorządowym.

Opracowany przed dwoma laty program „Samorząd dla Rodziny – Wojewódzki Program Wsparcia Rodziny i Sytemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030” stanowi odpowiedź Samorządu Województwa Podkarpackiego na aktualne potrzeby rodzin. Za cel stawia tworzenie warunków do pełnego rozwoju rodziny i prawidłowego jej funkcjonowania. Wskazuje także kierunki działań wspierające odpowiednie funkcjonowanie dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijania umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i rodzinie – mówił marszałek.

W swym wystąpieniu marszałek odniósł się także do kwestii szacunku dla tradycji i łączenia jej ze współczesnością.

Na Podkarpaciu hołdujemy kulturze pamięci, kultywujemy postawy patriotyczne, upamiętniamy ważne rocznice, wydarzenia oraz postaci. Łączymy te elementy z nowoczesnym stylem życia, rozwojem technologii- na zasadzie synergii, która działa – podkreślał marszałek.

Drugi panel, który zgromadził uczestników Dni Studyjnych, poświęcony został właśnie kwestii wspierania tradycji historycznych, regionalnych i kulturowych w celu promowania UE opartej na wartościach.

źródło: podkarpackie.pl