fbpx
Podkarpackie na Dniach Studyjnych EKR KR na Węgrzech
Podkarpackie na Dniach Studyjnych EKR KR na Węgrzech
13 listopada 2023
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w Łańcucie
27 listopada 2023
Pokaż wszystkie

W Brukseli o unijnych regionach

W Brukseli o unijnych regionach

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, jako członek Europejskiego Komitetu Regionów, wziął w piątek udział w obradach Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE COTER. Podczas 21. posiedzenia omówiono pracę i podejmowane przez komisję inicjatywy w 2023 roku, a także ustalono zakres działań na 2024 rok. Wśród tematów, jakimi w przyszłym roku planuje zająć się komisja COTER są m.in.: polityka spójności, europejska współpraca terytorialna czy zrównoważony transport.

Jednym z głównych punktów spotkania była dyskusja na temat dwóch opinii, nad którymi pracuje komisja. Pierwsza dotyczyła inteligentnego, zrównoważonego i przystępnego cenowo mieszkalnictwa, jako narzędzia umożliwiającego władzom lokalnym stawianie czoła różnorodnym wyzwaniom. Jej sprawozdawcą jest Andres Jaadla. Druga to ekologiczny transport towarowy, a sprawozdawcą jest José RibauEsteves.

Członkowie COTER debatowali również o współpracy transgranicznej w zakresie wspólnego zarządzania służbami ratunkowymi, a także o regionalnym raporcie rocznym Eurostatu 2023 i wykorzystaniu danych Eurostatu w sprawozdaniu rocznym KR-u na temat stanu regionów i miast w 2023 r.

Dzień wcześniej, w czwartek 16 listopada, marszałek Władysław Ortyl spotkał się z przedstawicielami firmy Supernal- dostawcy usług w zakresie inteligentnej mobilności – która angażuje się w dyskusję na temat inteligentnej i zrównoważonej mobilności w Europie. W spotkaniu wzięli udział: globalny dyrektor ds. polityki i regulacji Supernal, Diana Cooper wraz z dyrektorem ds. polityki międzynarodowej, stanowej i lokalnej, Nathanem Trailem.

Spotkanie to jedno z kolejnych działań marszałka podjętych po przyjęciu przez Komitet Regionów w październiku tego roku opinii dotyczącej Strategii Dronowej 2.0. Opinię do wydanej przez Komisję Europejską „Strategii dotyczącej dronów 2.0 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych w Europie” przygotował zespół pod przewodnictwem Władysława Ortyla. Określono w niej możliwe sposoby kierowania dalszym rozwojem tej technologii, regulacji prawnych, przedstawiono wymagania operacyjne, techniczne i finansowe mające na celu uregulowanie kwestii mobilności dronów. Opinię przyjęto jednogłośnie, a spotkanie z firmą Supernal było kolejnym działaniem marszałka w tym zakresie.

źródło: podkarpackie.pl