fbpx
Małopolskie akcenty na Zgromadzeniu Generalnym EOC w Stambule
8 października 2023
Małopolska Ambasadorem Dwujęzyczności
Małopolska Ambasadorem Dwujęzyczności
23 października 2023
Pokaż wszystkie

Ponad 17,5 mln zł dla małopolskiej kultury

W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wicemarszałek Józef Gawron i Iwona Gibas z zarządu województwa uroczyście przekazali promesy beneficjentom w ramach II edycji konkursu „Mecenat Małopolski” oraz II edycji konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”. Na ich realizację Województwo Małopolskie przeznaczy łączną kwotę ponad 17,5 mln złotych. W wydarzeniu wzięli również udział radni województwa: Danuta Kawa, Anna Mikosz, Stanisław Bisztyga, Robert Bylica, Piotr Dziurdzia, Jerzy Fedorowicz i Andrzej Wójcik.

Świętujemy dzisiaj rozstrzygnięcie dwóch bardzo ważnych dla małopolskiej kultury konkursów ofert. Mecenat Małopolski to okazja do wsparcia najbardziej kreatywnych i twórczych wydarzeń oraz projektów kulturalnych w regionie. Natomiast w ramach konkursu Ochrona zabytków Małopolski wspieramy tych, którzy dbają o nasze bezcenne, materialne dziedzictwo kulturowe – mówiła Iwona Gibas z zarządu województwa.

To niezwykle istotne dla nas wszystkich działania. Dzięki beneficjentom obu konkursów rozwija się lokalna kultura, a zabytkowe obiekty i wnętrza odzyskują dawny blask. Cieszę się, że możemy wręczyć symboliczne czeki, będące zapowiedzią tych niezwykle wartościowych inicjatyw – dodała Iwona Gibas.

Dla Zarządu Województwa Małopolskiego kultura jest bardzo istotna. Chciałem podziękować szczególnie Pani Marszałek Iwonie Gibas, która ma ogromną wrażliwość artystyczną i zabiega co roku o zwiększenie środków na małopolską kulturę – mówił wicemarszałek Józef Gawron.

Wspieramy wydarzenia od małych amatorskich po duże profesjonalne – one stanowią nasze życie kulturalne w Małopolsce. Czasami lokalne przedsięwzięcia to zadziwiające pomysły, ale one budzą nasze uznanie i staramy się je wspierać. Gratuluję Państwu pomysłów i jestem pełen podziwu, że tak często, mimo braku wystarczających środków finansowych walczycie, żeby je zorganizować. To działanie bierze się z potrzeb lokalnego środowiska, a my zrobimy wszystko, żeby Was wspierać – zaznaczył Józef Gawron.

W ramach drugiej edycji otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” w 2023 roku dofinasowane zostaną m.in. festiwale, koncerty, konkursy i wystawy. Budżet tegorocznej edycji to ponad 2,1 mln złotych, które trafią do 103 beneficjentów z całego województwa.

Kwoty przyznane na realizację wybranych zadań w podziale na powiaty prezentują się następująco: powiat bocheński – 106 tys. zł (7 dotacji), brzeski – 60 tys. zł (2 dotacje), chrzanowski – 60 tys. zł (2 dotacje), dąbrowski – 65 tys. zł (2 dotacje), gorlicki – 49 tys. zł (1 dotacja), krakowski – 153 tys. zł (12 dotacji), Kraków – 263 tys. zł (12 dotacji), limanowski – 60 tys. zł (5 dotacji), miechowski – 70 tys. zł (4 dotacje), myślenicki – 149 tys. zł (8 dotacji), nowosądecki – 108 tys. zł (4 dotacje), nowotarski – 41 tys. zł (3 dotacje), Nowy Sącz – 125 tys. zł (6 dotacji), olkuski – 75 tys. zł (4 dotacje), oświęcimski – 35 tys. zł (1 dotacja), proszowicki – 20 tys. zł (2 dotacje), suski – 65 tys. zł (2 dotacje), tarnowski – 260 tys. zł (13 dotacji), Tarnów – 60 tys. zł (3 dotacje), tatrzański – 40 tys. zł (1 dotacja), wadowicki – 176 tys. zł (7 dotacji), wielicki – 25 tys. zł (1 dotacja).

W ramach drugiej edycji konkursu pn. „Ochrona zabytków Małopolski” w 2023 roku wsparcie otrzyma 32 beneficjentów. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 15,5 mln złotych, z czego 4 zadania zostaną zasilone kwotą ponad 13,5 mln złotych w ramach Polskiego Ładu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Kwoty przyznane na realizację wybranych zadań w podziale na powiaty prezentują się następująco: powiat bocheński – 50 tys. zł (1 dotacja), brzeski – 90 tys. zł (2 dotacje), chrzanowski – 40 tys. zł (1 dotacja), gorlicki – 80 tys. zł (2 dotacje), krakowski – 120 tys. zł (3 dotacje), Kraków – ponad 14,1 mln zł (7 dotacji), limanowski – 240 tys. zł (2 dotacje), myślenicki – ponad 123 tys. zł (2 dotacje), nowosądecki – 30 tys. zł (1 dotacja), nowotarski – 71 tys. zł (2 dotacje), olkuski – 50 tys. zł (1 dotacja), oświęcimski – 95 tys. zł (3 dotacje), suski – 89 tys. zł (1 dotacja), tarnowski – 90 tys. zł (2 dotacje), Tarnów – 200 tys. zł (1 dotacja), Tatrzański – 50 tys. zł. (1 dotacja).

źródło: malopolska.pl