fbpx

Porozumienie z Woj. Zachodniopomorskiego z Politechniką Morską

Szpital Wojewódzki w Szczecinie z najnowocześniejszym budynkiem oddziałów zakaźnych w Polsce
Szpital Wojewódzki w Szczecinie z najnowocześniejszym budynkiem oddziałów zakaźnych w Polsce
17 marca 2024
Wsparcie dla zachodniopomorskich harcerzy
Wsparcie dla zachodniopomorskich harcerzy
1 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Porozumienie z Woj. Zachodniopomorskiego z Politechniką Morską

Porozumienie z Woj. Zachodniopomorskiego z Politechniką Morską

„Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” to kolejny projekt Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dane gromadzone i następnie udostępniane mieszkańcom obejmą między innymi gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska czy też planowanie przestrzenne. We wtorek, 19 marca 2024 roku porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz rektor Politechniki Morskiej prof. Wojciech Ślączka.

– Podpisaliśmy porozumienie z Politechniką Morską w Szczecinie o współpracy, w ramach której udostępnimy swoją bazę kartograficzną i geodezyjną. Uczelnia jest oczywistym partnerem w tym projekcie, ponieważ jest najprężniejszym ośrodkiem w regionie i jednym z bardziej uznanych w Polsce, jeśli chodzi o badania i edukację w tym zakresie. Stawiamy na naukę! A przy okazji, zwizytowaliśmy nowe Centrum Obiektów Pływających realizowanych w ramach naszej dotacji. Studenci mają teraz świetne warunki do nauki!mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W ramach współpracy Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego będzie wspierał Politechnikę Morską w Szczecinie w realizacji działań edukacyjnych i badań naukowych poprzez m.in. umożliwienie Uczelni dostępu do systemu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, w tym zapewnienie Uczelni dostępu do zbiorów danych w postaci elektronicznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego w zasobie Marszałka Województwa, w celu ich wykorzystania do zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych.

– Celem jest to, żeby dane zbierane z Systemu Informacji Przestrzennej były bardziej przyjazne dla użytkowników – powiedział rektor Politechniki Morskiej prof. Wojciech Ślączka.

Urząd Marszałkowski uzyska natomiast wsparcie w zakresie realizacji ustawowych zadań m.in. z dziedziny geodezji i kartografii, w tym fachowe doradztwo naukowe w zakresie rozbudowy i eksploatacji Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Podpisanie porozumienia było okazją do zwiedzenia Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających, Utworzenie Centrum umożliwiły fundusze europejskie przekazane przez Urząd Marszałkowski. Koszt inwestycji Politechnika Morska oszacowała na 30 mln zł, z czego 18 mln zł to wsparcie unijne. W Centrum ulokowano m.in. wielkoskalowe modele redukcyjne statków, czyli miniatury statków, które pozwalają prowadzić obserwacje odnoszące się później do funkcjonowania statków w praktyce. To najnowocześniejsze wyposażenie ma zapewnić szeroką współpracę z przedsiębiorcami i oferować im efekty prac naukowych związanych z regionalnymi specjalizacjami np. z branży stoczniowej, elektromaszynowej, drzewnej czy chemicznej.

wzp.pl