fbpx
Porozumienie z Woj. Zachodniopomorskiego z Politechniką Morską
Porozumienie z Woj. Zachodniopomorskiego z Politechniką Morską
24 marca 2024
Samorządy województw odzyskują kompetencje
Samorządy województw odzyskują kompetencje
5 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Wsparcie dla zachodniopomorskich harcerzy

Wsparcie dla zachodniopomorskich harcerzy

Województwo Zachodniopomorskie będzie współorganizatorem zlotu Zachodniopomorskiej Chorągiew ZHP. Udzieli też wsparcia finansowego. Umowę w tej spawie podpisano w czwartek, 28 marca 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Środki finansowe przekazane przez województwo to dofinansowanie Zlotu Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP pod hasłem „Uwolnić Żywioły” Będzie to spotkanie środowisk Chorągwi Zachodniopomorskiej, która składa się z 12 hufców, rozproszonych terenowo i odrębnych tożsamościowo. Z uwagi na potrzebę łączenia i budowania wspólnoty opartej na tradycyjnych harcerskich wartościach, zachodzi konieczność podjęcia działań, które będą jednoczyły wszystkie środowiska i odpowiadały na potrzebę budowania poczucia wspólnotowości. Wydarzenie to będzie ogromnym świętem środowiska i jednocześnie krokiem ku budowaniu jedności i tożsamości zuchów, harcerzy, seniorów i instruktorów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Przewiduje się, że w Zlocie udział weźmie łącznie ok. 1650 uczestników.

Członkowie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP aktywnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowanych przez samorząd województwa zachodniopomorskiego, wspierając również ich organizację. Dlatego my z przyjemnością wspieramy tę inicjatywę i mam nadzieję, że uda mi się chociaż na chwilę odwiedzić uczestników zlotumówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zlotu Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP „Uwolnić Żywioły” odbędzie się w dniach 29 sierpnia – 1 września 2024 roku w Świnoujściu. Wydarzenie to wielkie wyzwanie logistyczne i organizacyjne, wymagające dużych nakładów finansowych. Łączne wydatki wyniosą ponad 500 000 złotych, zostaną przeznaczone m.in. na: wyżywienie, noclegi, transport, koszty programowe, koszty materiałów promocyjnych oraz pakietów uczestnika, a także koszty organizacyjne. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wsparł organizację zlotu kwotą 100 tys. zł.

wzp.pl