fbpx
Stanowiska Konwentu Marszałków Województw z 21 września 2022 r.
12 października 2022
Local Trends: mapa wyzwań i dobre praktyki
14 października 2022
Pokaż wszystkie

Posiedzenie KWRiST w KPRM

12 października br. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się dodatkowe posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Ceny energii i dystrybucja węgla

 

Głównym tematem były przygotowane przez rząd projekty: ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

 

Podczas debaty, w której uczestniczył premier Mateusz Morawiecki samorządowcy dzielili się spostrzeżeniami i uwagami. Związek Województw RP prosił „o uwzględnienie w projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, wśród odbiorców uprawnionych, wyszczególnionych w art. 2, punkt 2, samorządów województw realizujących zadania z zakresu organizacji transportu publicznego o charakterze regionalnym. W szczególności niezbędne jest zagwarantowanie możliwości zakupu energii elektrycznej na potrzeby regionalnych przewozów kolejowych, dla taboru w trakcji elektrycznej”.

ZWRP wnosił także zagwarantowanie cen maksymalnych dla zakupu paliwa dla organizacji przewozów regionalnych z wykorzystaniem kolejowego taboru spalinowego oraz dla przewozów autobusowych.

Samorządowcy kierunkowo pozytywnie zaopiniowali projekty ustaw. Stało się tak dlatego, że projekty wprowadzają górne granice cen, czyli rodzaj cen regulowanych, zarówno w przypadku węgla, jak i prądu. Jest to korzystne dla mieszkańców, samorządów i przedsiębiorców.

Ustalono ponadto, że samorządowcy będą mogli jeszcze przesyłać uwagi do projektów. Tak też zrobił Związek Województw RP. Wśród propozycji ZWRP znalazło się m.in. objęcie wsparciem i tak już znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 

W porządku obrad Komisji znalazł się także projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369) (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).

Strona samorządowa zgłosiła do niego liczne uwagi. Wiele z nich wskazywało na braki w projekcie. ZWRP zwracał uwagę m.in. na brak całościowego, systemowego podejścia do planowania przestrzennego, w szczególności roli i znaczenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Ostatecznie, podczas posiedzenia plenarnego strona samorządowa wydała projektowi opinię negatywną. Po pierwsze dlatego, że nie ma w nim zapewnionych źródeł finansowania uchwalania planów ogólnych w gminach oraz ze względu na to, że termin na uchwalenie we wszystkich gminach planów ogólnych jest nierealny.

Dzień wcześniej taką samą opinię projektowi wydał Zespół do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST, w którego posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele ZWRP.

 

Podczas spotkania Związek Województw RP reprezentowali Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku oraz adwokat Rafał Cieślik.