fbpx
Zakończyła się przebudowa Oddziału Dermatologii Szpitala Dziecięcego w Warszawie
Zakończyła się przebudowa Oddziału Dermatologii Szpitala Dziecięcego w Warszawie
18 grudnia 2023
Nowe miasta na Mazowszu
Nowe miasta na Mazowszu
8 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Rozbudowa linii kolejowej WKD zakończona

Inwestycja obejmująca rozbudowę linii kolejowej WKD o drugi tor na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego dobiegła końca. To bardzo dobra informacja dla pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Dziś na końcowej stacji linii WKD w Grodzisku Mazowieckim przy udziale władz województwa, samorządów lokalnych, władz spółki oraz przedstawicieli firmy INTOP Warszawa Sp. z o.o., generalnego wykonawcy, podsumowano zakres zrealizowanych prac.

Budowa nowego toru, przebudowa dotychczasowego starego toru oraz przebudowa układów torowych w obrębie dwóch stacji zostały zrealizowane w założonym terminie. Od soboty, 30 grudnia 2023 roku zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów WKD ze znacznie ulepszoną siatką połączeń na tym odcinku.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 150 mln zł, z czego 74,5 mln zł to środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE została podpisana 30 września 2019 roku.

Dzięki zakończeniu prac obejmujących rozbudowę linii kolejowej WKD pociągi na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska pojadą po obydwu torach bez ograniczeń. Wzrośnie częstotliwość kursowania pociągów do/z Grodziska Mazowieckiego: początkowo pojadą one w dni powszednie co 15-30 minut w godzinach szczytu oraz co 20-40 minut poza godzinami szczytu. Po zakończeniu prac na innym odcinku linii WKD, na terenie Warszawy, Grodzisk Mazowiecki zyska połączenia co 10-20 minut, zaś Milanówek co 30 minut. Wzrośnie również regularność i niezawodność przewozów na całej linii WKD.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pociągi WKD pełnią ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców powiatów grodziskiego i pruszkowskiego, którzy dojeżdżają nimi do pracy, szkół, uczelni czy placówek medycznych w Warszawie.

Wraz z dynamicznym rozwojem Grodziska Mazowieckiego i sąsiednich miejscowości budowa drugiego toru była po prostu niezbędna, aby zapewnić coraz większej liczbie pasażerów bardziej komfortowy, sprawny i szybszy dojazd do stolicy. Budowa drugiego toru była długo wyczekiwaną inwestycją, która mimo że realizowana płynnie i zgodnie z harmonogramem, wiązała się z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców i pasażerów. Jestem jednak przekonany, że ten czas nieuniknionych utrudnień wart był niewielkich wyrzeczeń, aby teraz móc korzystać ze zmodernizowanej linii WKD. Dzięki powstaniu nowego toru i przebudowie tego już istniejącego, zwiększy się liczba połączeń, a komunikacja stanie się bardziej bezpieczna i dostępna, także dla osób niepełnosprawnych.

Zakończona budowa drugiego toru to kluczowe przedsięwzięcie z punktu widzenia rozwoju WKD w najbliższych dekadach. Inwestycja objęła gruntowną modernizację istniejącego toru, który od kilkudziesięciu lat nie był poddany kompleksowej naprawie. Szczegółowy zakres przewidywał prace o charakterze wielobranżowym na odcinku linii kolejowej między Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim o długości 7,5 km: infrastrukturę torową, system zasilania, system sterowania ruchem kolejowym, obiekty inżynieryjne (mosty, przepusty), przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych wraz z urządzeniami zabezpieczenia przejazdów, budowę nowych peronów przystankowych wraz z infrastrukturą służącą do przekazywania informacji o ruchu pociągów. Infrastruktura kolejowa została dostosowana do wymagań podróżnych z niepełnosprawnościami.

Znacząca pomoc z UE

Całkowita wartość projektu to blisko 155 mln zł, z czego koszt robót budowlanych wynosi 146,4 mln zł. Na realizację inwestycji spółka pozyskała środki unijne – 74,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z czego dofinansowanie do robót budowlanych wynosi 68,8 mln zł. Rozpoczęte w maju 2022 roku prace zostały zrealizowane w kilku etapach. W ramach pierwszego wybudowany został drugi tor na szlaku Podkowa Leśna Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Równocześnie została całkowicie przebudowana stacja końcowa Grodzisk Mazowiecki Radońska. Kolejny etap zakładał przebudowę starego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Ostatni z etapów przewidywał prace w branżach systemów sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji dla szlaku dwutorowego.

– Rozbudowa linii kolejowej pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim była jednym z największych, ale i najbardziej skomplikowanych projektów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Oddajemy do użytku nową infrastrukturę transportową służącą do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji warszawskiej. Dzisiejszy rezultat udało się osiągnąć dzięki dużemu zaangażowaniu wykonawcy, przychylności lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych, na terenie których jest realizowana inwestycja, oraz dzięki wyrozumiałości i cierpliwości pasażerów i mieszkańców okolic linii kolejowej WKD. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że oddanie do użytkowania nowej infrastruktury pomimo bardzo napiętego harmonogramu robót, nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami bezpieczeństwa – powiedział Michał Panfil, prezes zarządu, dyrektor generalny Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Co jeszcze zostało zrealizowane w ramach projektu?

Dla potrzeb projektu opracowano: studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, dokumentację o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko, kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą także projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano niezbędne pozwolenia, zezwolenia, opinie i decyzje administracyjne, w tym m.in. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, pozwolenie wodno-prawne, dokumentację geologiczno-inżynierską oraz pozwolenie na budowę.

Realizacja robót budowlanych w zakresie branży torowej objęła cały przebudowywany szlak linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego o długości ok. 7,5 km, łącznie z torami w stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. W zakresie przebudowy obiektów inżynieryjnych prace objęły 4 mosty (wykonane w układzie połówkowym na nowym torze) i 4 przepusty (wykonane na obydwu torach). W odniesieniu do sieci trakcyjnej na całym szlaku o długości ok. 7,5 km wzdłuż nowego toru oraz w stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska została wywieszona nowa sieć trakcyjna, zrealizowano prace w zakresie doposażenia podstacji trakcyjnej w Grodzisku Mazowieckim i kabiny sekcyjnej w Podkowie Leśnej. W obrębie 8 obiektów odprawy pasażerów (przystanków osobowych i stacji) zbudowano nowe, dłuższe perony, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, który został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 – Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura).

źródło: mazovia.pl