fbpx
Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny przeszły do historii
Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny przeszły do historii
23 października 2023
Róża Regionów zakwitła na Warmii i Mazurach
6 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Rozmowy o promocji gospodarczej Warmiii i Mazur

Rozmowy o promocji gospodarczej Warmiii i Mazur

Zakończył się 12 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Przez dwa dni samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i świata nauki z województwa warmińsko-mazurskiego wymieniali się wiedzą, doświadczeniami oraz dobrymi praktykami w zakresie rozwijania turystyki medycznej, która wpisuje się w nową inteligentną specjalizację regionu „zdrowe życie”.

Pierwszy dzień wydarzenia wypełniony był prelekcjami, panelami dyskusyjnymi poświęconymi rozwojowi turystyki zdrowotnej, która dla Warmii i Mazur może być szansą na dalszy rozwój gospodarczy oraz wykorzystanie bogatej bazy noclegowej i gastronomicznej poza sezonem turystycznym oraz warsztatem kompetencyjnym.

12. Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur otworzyli gospodarze wydarzenia – Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Andrzej Wiczkowski, starosta ostródzki, którzy podkreślali zarówno potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie turystyki zdrowotnej, jak też zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządami oraz przedsiębiorcami w tym obszarze.

– Już po raz dwunasty wędrujemy po regionie warmińsko-mazurskim i mamy okazję do dyskutowania o współpracy między samorządami i przedsiębiorcami. W układzie tym wykorzystujemy bardzo ważne preferencje, które po części są dane nam z natury, ale też w dużej mierze wypracowane przez świat biznesu we współpracy z samorządami – powiedział ówczesny marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Wszyscy znamy dobrze trzy inteligentne specjalizacje regionu: ekonomię wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo. Teraz, szczególnie podczas dwudniowego wydarzenia, analizowaliśmy wielką szansę i możliwości najnowszej specjalizacji „zdrowe życie”. została ona powołana przez zarząd województwa, ale w dużej mierze jest oddolnie kreowana przez świat turystyczny, gospodarczy, medyczny.

W trakcie pierwszej prelekcji „Warmia i Mazury: Zdrowe życie, czysty zysk” Robert Szewczyk, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprezentował liczne projekty promocyjne realizowane przez pracowników departamentu. Turystyka zdrowotna, podobnie jak inne sfery życia gospodarczego, nie może bowiem funkcjonować bez skutecznych i długofalowych działań ukierunkowanych na pozyskiwanie inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych. Z kolei dr Anna Białk-Wolf z Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej w swojej prelekcji „Turystyka zdrowotna – interesariusze i obszary współpracy” zwróciła uwagę m.in. na wyzwania związane z budowaniem atrakcyjnej destynacji dla podróżników medycznych.

Szacuje się, że każdego roku nawet kilkaset tysięcy cudzoziemców przyjeżdża do Polski, aby korzystać z zabiegów medycznych oraz kuracji w sanatoriach, uzdrowiskach i obiektach SPA. Swoją wiedzą i pomysłami na to, jak przyciągnąć ich na Warmię i Mazury, z uczestnikami wydarzenia dzielili się eksperci m.in. z Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej, Fundacji Promocji Turystyki Medycznej, Klastra Lubelska Medycyna, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na zakończenie pierwszego dnia Festiwalu, odbyła się Gala, podczas której ogłoszono wyniki 11. edycji Konkursu „PRO Warmia i Mazury” oraz III edycji projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”.

Tradycyjnie, na zakończenie pierwszego dnia festiwalu, odbyła się Gala, podczas której ogłoszono wyniki 11. edycji Konkursu „PRO Warmia i Mazury” na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego, zrealizowane w 2022 roku. W kategorii promocja gospodarcza wyróżnienie otrzymał projekt: „Punkt Obsługi Inwestora” zrealizowany przez gminę Olsztynek, nagrodę główną jury konkursu przyznało za projekt: „Kadry nowoczesnej gospodarki” i „Kurs na IT” Powiatowemu Urzędowi Pracy w Iławie. W kategorii promocja ogólna wyróżniony został projekt: „Kampania Zdrowe L@to” powiatu ostródzkiego, a nagrodę główną przyznano za projekt: „Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo” gminie Gołdap.

Nowym punktem w agendzie wydarzenia było rozstrzygnięcie III edycji prowadzonego przez samorząd województwa projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”. Jego celem jest uhonorowanie przedsiębiorstw istotnie przyczyniających się do rozwoju gospodarki regionalnej oraz przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu, a tym samym promujących pozytywny wizerunek regionu. „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur” w kategorii Żagle Warmii i Mazur wręczono Warmińsko-Mazurskiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie, a także firmom Polbis Auto Sp. z o.o., Tymbark-MWS Sp. z o.o. oraz CAIRO-soft Sp. z o.o.

Jak podkreślali eksperci i uczestnicy Festiwalu, niezwykle istotną kwestią zarówno w obszarze rozwoju gospodarczego regionu, jak też budowaniu destynacji turystyki zdrowotnej Warmii i Mazur jest efektywna współpraca pomiędzy samorządem, a sferą biznesową. A ta w województwie warmińsko-mazurskim jest jak najbardziej możliwa, czego przykładem była prezentacja dobrych praktyk OSI Food Solutions Polska Sp. z o.o., która odbyła się w trakcie drugiego dnia Festiwalu.

Zakład specjalizujący się w przetwórstwie mięsa wołowego, należący do globalnego koncernu OSI posiadającego ponad 65 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w 17 krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Australii, powstał w 2013 roku w Górce koło Ostródy. W 2023 roku otwarto nowy zakład przetwórstwa drobiu, który docelowo ma zatrudniać ponad 100 osób. Jak zaznaczył Mariusz Musiałkowski, dyrektor zarządzający i członek zarządu OSI Food Solutions Polska Sp. z o.o., wieloletnia obecność firmy w powiecie ostródzkim jest spowodowana szeregiem czynników, w tym m.in. dobrą współpracą z samorządem.

– Jeśli chodzi o budowę nowego zakładu w tej lokalizacji, mieliśmy wiele rozterek. Przede wszystkim dlatego, że mamy naszą ubojnię pod Poznaniem i myśleliśmy o zintegrowaniu tych dwóch zakładów. Natomiast biorąc pod uwagę dwadzieścia lat doświadczenia na tutejszym rynku, znajomość rynku oraz znajomość współpracy lokalnej, którą mogę nazwać przyjacielską, zdecydowaliśmy się na inwestycję tutaj – powiedział Mariusz Musiałowski – Ja nie mam z tym problemu, żeby pójść do starosty czy wójta, porozmawiać na różne tematy i rzeczywiście pomoc jest od razu. Jest to dodatkowy plus. Plusem jest to, że znalazła się duża działka, którą mogliśmy kupić, ponieważ chcemy się rozwijać – dodał Musiałowski.

Uczestnicy Festiwalu mieli też unikalną okazję zobaczyć, jak wygląda proces produkcyjny w ultranowoczesnym zakładzie OSI Food Solutions Polska Sp. z o.o. w ramach wizyty studyjnej, która odbyła się drugiego dnia wydarzenia.

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur to dziś marka sama w sobie, co potwierdziła 12 edycja wydarzenia. Ciekawa formuła, uznani eksperci i atrakcyjny program przyciągają grono osób spragnionych wiedzy, zajmujących się promocją, budowaniem potencjału lokalnego samorządu, pozyskiwaniem i obsługą inwestorów oraz tworzeniem oferty inwestycyjnej województwa warmińsko-mazurskiego.

źródło: warmia.mazury.pl