fbpx

RPOS Innowacje. Można zdobyć grant na nową usługę lub produkt

pieniądze
Pieniądze na wielkopolskie zabytki
7 czerwca 2021
marszałek Woźniak i burmistrz Rybarczyk
Wielkopolskie inwestycje w dziedzictwo kulturalne i naturalne
10 czerwca 2021

Codzienne wyzwania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym są tobie bliskie? Masz ciekawy i innowacyjny pomysł, ale brakuje ci środków na jego realizację? Skorzystaj z kolejnego naboru w projekcie „Włącznik innowacji społecznych”. Można zdobyć grant o średniej wysokość 32 tys. zł. Do 1 lipca 2021 r. trwa nabór wniosków.

 

Projekt „Włącznik innowacji społecznych” dedykowany jest wszystkim, którzy dostrzegają konieczność niwelowania nierówności społecznych i chcą działać na rzecz zmiany sytuacji osób dyskryminowanych i marginalizowanych. Mogą w nim wziąć udział osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, innowatorzy z całej Polski.

 

Do 1 lipca 2021 r.  trwa nabór wniosków w projekcie. Najlepsze zgłoszone pomysły mają szansę na granty. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł. Środki te będzie można przeznaczyć na półroczne testowanie opracowanego rozwiązania. Może to być nowy produkt, usługa, model, narzędzie wpływające na integrację społeczną. Uczestnicy projektu będą także objęci wsparciem mentorów na każdym etapie rekrutacji i realizacji.

 

Brany pod uwagę obszar włączenia społecznego w projekcie obejmuje w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i kulturowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych czy szeroko rozumiane włączenie społeczne.

 

Projekt „Włącznik innowacji społecznych” realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim i Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu. Uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik

 

Kolejne nabory w projekcie planowane są w II połowie roku.

WIS ulotka inkubator