fbpx

Wielkopolskie inwestycje w dziedzictwo kulturalne i naturalne

podpisywanie umowy
RPOS Innowacje. Można zdobyć grant na nową usługę lub produkt
8 czerwca 2021
walentynki
Zdrowe województwo wielkopolskie
16 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Wielkopolskie inwestycje w dziedzictwo kulturalne i naturalne

marszałek Woźniak i burmistrz Rybarczyk

Ośrodek Kultury Strzelnica przejdzie gruntowny remont, obejmujący m.in. termomodernizację budynku. Renowacja dotyczy także parku otaczającego obiekt, gdzie mieszkańcy i odwiedzający to miejsce goście będą mogli spędzać czas wolny. Powstanie również Szlak Pereł Ziemi Wieleńskiej, na którym zafunkcjonują tablice informacyjne, zlokalizowane przy ważniejszych zabytkach na terenie całej Gminy Wieleń. Zaplanowano także zakup mobilnej estrady do wykorzystania podczas plenerowych imprez kulturalnych. Koszt całego przedsięwzięcia to 1,5 mln zł, z czego 1 mln zł pochodzić będzie z unijnego dofinansowania.

 

– Zainteresowanie konkursem z obszaru dziedzictwa kulturowego i naturalnego było o wiele większe niż się spodziewaliśmy. Kultura jest ważnym elementem rozwoju, dlatego uznaliśmy, że trzeba zrobić wszystko, aby znaleźć środki, by wszystkie dobrze ocenione projekty miały szansę realizacji. Choć z punktu finansowego umowa, którą dziś podpisujemy, nie jest duża, to trudno nie docenić znaczenia tego projektu dla społeczności lokalnej. Cieszę się, że to miejsce zyska zarówno niezbędne elementy zabezpieczające materię obiektu, ale także pozwalające na nadanie mu nowych funkcji, związanych z aktywnością zewnętrzną – mówi marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

 

Przedsięwzięcie doskonale wpisuje się też w projekt rewitalizacji miasta, który Gmina Wieleń rozpoczęła w 2019 roku. Samorząd gminny przystąpił wówczas do konkursu, związanego z obszarem rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych oraz powojskowych. Zarząd Województwa wysoko ocenił ten ważny społecznie i ekonomicznie projekt i przyznał na jego realizację ponad 16,5 mln zł unijnego dofinansowania z WRPO 2014+ . Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk zwróciła uwagę, że zakres przedsięwzięć, wpisujących się w ten projekt, jest bardzo szeroki. Bulwary Nadnoteckie, Centrum Multimedialne – Mediateka czy Przystanek Edukacja, to miejsca, które sprzyjają pobudzaniu aktywności społecznej mieszkańców, wykorzystaniu potencjału turystycznego do rozwoju gospodarczego gminy, zwiększeniu dostępu do oferty spędzania czasu wolnego – również przez mniej zamożnych mieszkańców – czy poprawie dostępu do kultury. Gmina planuje zakończyć ten projekt w kwietniu 2022 roku.

Burmistrz Wielenia podkreśliła, że samorząd gminny, pozyskując zewnętrzne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w tym także środki unijne z WRPO 2014+ oraz PROW 2014-2020, ma na swoim koncie szereg zrealizowanych inwestycji, w sposób znaczący poprawiających jakość życia mieszkańców. To chociażby niedawno zakończona rozbudowa drogi wojewódzkiej od Huty Szklanej do drogi krajowej 22 (64 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+), budowa żłobka w Wieleniu, przebudowa Sali Wiejskiej we Wrzeszczynie i Folsztynie, budowa sieci wodociągowej dla wsi Hamrzysko i Biała, przebudowa dróg dojazdowych do pól Marianowo – Herbutowo, przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu czy utworzenie Centrum Aktywności w sercu Puszczy Noteckiej.