fbpx
pieniądze
Kłopotliwe naliczanie części oświatowej subwencji ogólnej. ZWRP interweniuje
13 kwietnia 2021
Kongres ekologiczny TOGETAIR 2021 pod patronatem ZWRP
14 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Rybactwo. ZWRP w sprawie RLKS

łowienie ryb

Zarząd Związku Województw RP niepokoi przyszłość realizacji instrumentu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) w przyszłym Europejskim Funduszu Morskimi Rybackim (EFRiM) na obszarze Polski.

W stanowisku z 26 marca br. „w sprawie instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2021-2027 oraz systemu instytucjonalnego” marszałkowie przypominają, że podejście LEADER/RLKS realizowane jest ze środków funduszy UE począwszy od perspektywy 2007-2013. A pozytywna ocena oraz korzyści zdecydowały o kontynuacji wykorzystania tego instrumentu w okresie 2014-2020. Przyczyniło się to do wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego oraz struktur i podmiotowości lokalnych grup rybackich.

Stanowisko Zarządu ZWRP_EFMiR

W ocenie Zarządu ZWRP, działania wdrażane przez samorządy województw w ramach funduszu rybackiego, w obecnej i poprzedniej perspektywie finansowej pokazują korzyści, jakie wynikają ze wsparcia terenów zależnych od rybactwa.

– Motorem napędowym zmian zachodzących na terenach zależnych od rybactwa przez ostatnie kilkanaście lat stały się rybackie lokalne grupy działania (RLGD). To one aktywizują lokalną społeczność, przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości i promują zdrowe odżywianie, organizując pokazy i warsztaty kulinarne, a także lekcje pokazowe w szkołach edukując dzieci i młodzież od najmłodszych lat. – czytamy w stanowisku.

Marszałkowie uważają, że oddolne podejście RLKS, służy lokalnym społecznościom, które mają największy wpływ na kierunek rozwoju i wybierają działania i projekty służące realizacji tych celów. – Otrzymanie środków unijnych w ramach nowego instrumentu, na lokalne strategie rozwoju kierowane przez społeczność, na obszarach zależnych od rybactwa, jest niezbędne, do utrzymania skali i ciągłości podejmowanych przedsięwzięć. – wynika ze stanowiska.

Propozycja centralizacji wyboru grup do realizacji lokalnych strategii zasługuje na komentarz: oddolne podejście do budowania lokalnych strategii rozwoju ma na celu identyfikowanie specyficznych potrzeb społeczności oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Samorządowcy dążą do tego, aby mieszkańcy województwa poprzez oddolne działania mieli wpływ na życie sąsiadów oraz rozwój małych miejscowości, dlatego też instrument RLKS w przyszłej perspektywie powinien być dostosowany do potrzeb mieszkańców a obsługa administracyjna jak najbliżej obywatela.

Wyboru lokalnych grup działania dokonywać powinny samorządy województw, co zdaniem marszałków, jest logiczne z punktu widzenia zasad kształtowania polityki regionalnej, oraz wynika z ustawowego nadzoru nad LGD, które będą projektować przyszłe lokalne strategie rozwoju z udziałem funduszu rybackiego (obecnie nadzór nad LGD sprawują marszałkowie województw).

Dlatego Zarząd ZWRP apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uwzględnienie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w przyszłym programie operacyjnym realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w perspektywie UE 2021-2027 dla całego obszaru Polski, oraz utrzymanie dotychczasowego systemu instytucjonalnego, gdzie instytucjami pośredniczącymi są samorządy województw.

Jednocześnie deklaruje aktywne włączenie się w rozmowy i prace dotyczące zaprojektowania najbardziej efektywnego wdrażania środków UE na terenach zależnych od rybactwa.