fbpx

Kłopotliwe naliczanie części oświatowej subwencji ogólnej. ZWRP interweniuje

paragraf
Niefortunny błąd legislacyjny utrudnia pomoc przedsiębiorcom
12 kwietnia 2021
łowienie ryb
Rybactwo. ZWRP w sprawie RLKS
13 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Kłopotliwe naliczanie części oświatowej subwencji ogólnej. ZWRP interweniuje

pieniądze

Zarząd Związku Województw RP prosi Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o wsparcie samorządów województw w rozwiązywaniu sporów z Ministerstwem Finansów. Chodzi o wydawane przez resort finansów decyzje dotyczące zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej oraz o wprowadzenie systemowych zmian dotyczących sposobu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniających specyfikę młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych, tak aby w przyszłości uniknąć problemów z interpretacją przepisów prawa oświatowego i wszelkich wątpliwości dotyczących wprowadzanych do SIO danych.

 

Tak wynika ze stanowiska Zarządu ZWRP z 26 marca br. w sprawie wsparcia samorządów województw w zakresie wydawanych przez Ministerstwo Finansów decyzji dotyczących zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej oraz wprowadzenia systemowych zmian dotyczących sposobu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej.

Stanowisko Zarządu ZWRP_oświatowej subwencji ogólnej

Zasady dotyczące przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej, będącego podstawą naliczania części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego zmieniały się. Nie były też doskonałe, co potwierdzały różne kontrole odbywające się na przestrzeni lat. System ewaluował z każdą edycją sprawozdań SIO, co roku był zmieniany i ulepszane, zmieniały się także instrukcje SIO. Resort edukacji stworzył nowy system SIO, który przez lata udoskonalany, nie tylko miał wyeliminować błędy poprzedniego, ale także wprowadził nowy sposób zbierania danych. Wiele kwestii spornych zostało uregulowanych w przepisach prawa oświatowego.

Jednak, jak zauważa Zarząd ZWRP, zmiana stanowiska i wypracowane rozwiązania prawne nastąpiły po okresie, którego obecnie dotyczą kontrole, czego skutkiem są decyzje dotyczące zwrotu przez samorządy, nienależnie, zdaniem kontrolujących, pobranych subwencji.

– Środki te zostały w całości wydane na zadania oświatowe, a konieczność ich zwrotu może doprowadzić do istotnego ograniczenia bieżącej działalności poszczególnych placówek, co w konsekwencji najbardziej dotknie przebywających w nich uczniów. – czytamy w stanowisku ZWRP.

W spornych kwestiach Ministerstwo Finansów nie posiłkuje się stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

– Taka sytuacja ma obecnie miejsce w trakcie postępowania administracyjnego i wydanej decyzji nakazującej Województwu Małopolskiemu zwrot części subwencji ogólnej za 2016 rok. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozpatrując sprawę, nie uwzględnił opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 r. nr DWST-WSST.0916.112.2020.AR dotyczącej uznania za prawidłowe wykazanie przez Województwo Małopolskie w systemie informacji oświatowej spornych danych, kierując się tylko i wyłącznie własną interpretacją przepisów prawa oświatowego. Organy administracji publicznej powinny prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Natomiast w ww. sytuacji, resort edukacji przyjmuje określone stanowisko w sprawie zbieżne z interpretacją przyjętą przez samorząd województwa, a i tak ostatecznie resort finansów nie uwzględnia stanowiska resortu edukacji w trakcie postępowania administracyjnego. Podważa to zaufanie do organów państwa i budzi obawę, że informacje, czy interpretacje dotyczące SIO wydawane przez centrum pomocy SIO w żaden sposób nie uchronią samorządów przed odmiennymi interpretacjami przepisów przyjmowanymi przez kontrolujących i ministerstwo finansów. Budzi to oczywiste zaniepokojenie i sprzeciw samorządów. – wynika ze stanowiska Zarządu ZWRP.

Dlatego Zarząd ZWRP prosi resort edukacji o wsparcie samorządów województw w rozwiązywaniu sporów z Ministerstwem Finansów i o wprowadzenie systemowych zmian dotyczących sposobu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniających specyfikę młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych, tak aby w przyszłości uniknąć problemów z interpretacją przepisów prawa oświatowego i wszelkich wątpliwości dotyczących wprowadzanych do SIO danych.

Jednocześnie Zarząd postuluje rozważenie wprowadzenia abolicji w zakresie wykonywania decyzji ministra właściwego ds. finansów dotyczących nakazu zwrotów części oświatowej subwencji ogólnej przez samorządy za okresy obowiązywania tzw. starego SIO, czyli do 1 marca 2019 r.